Lietuva tapo Tarptautinės socialinio tyrimo programos nuolatinio komiteto nare

Svarbiausios | 2017-05-12

Lietuva, atstovaujama Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (KTU SHMMF) docentės Eglės Butkevičienės ir Vytauto didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakulteto dekano Algio Krupavičiaus, gegužės 1-3 d. Lozanoje (Šveicarija) vykusioje Tarptautinės socialinio tyrimo programos (angl. The International Social Survey Programme – ISSP) Generalinėje Asamblėjoje buvo išrinkta nuolatinio komiteto nare.

Nuolatinis komitetas yra aukščiausia šio tarptautinio tyrimo institucija, kuri yra atsakinga už programos veiklos organizavimą. Nuolatinio komiteto nario kadencija yra ketveri metai. Šiuo metu jo nariais yra Vokietija, Jungtinės Valstijos, Izraelis, Slovakija ir Lietuva. Kasmet į komitetą yra išrenkamas vienas naujas narys.

Tarptautinės socialinio tyrimo programa vykdoma nuo 1984 m., kai Australijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinų Amerikos Valstijų bei Vokietijos sociologai ir politologai priėmė sprendimą prie kasmet šiose šalyse vykdomų nacionalinių socialinių apklausų pridėti papildomą tam tikrai tematikai skirtą tarptautinį modulį, kuris leistų atlikti palyginamąjį tyrimą.

Lietuva nuo 2010 m. yra ISSP narė ir jau įvykdė 8 ISSP apklausas Lietuvoje: Aplinka (2010 m.), Socialinė nelygybė (2010 m.), Sveikata (2011 m.), Šeima ir kintantys lyčių vaidmenys (2012 m.), Nacionalinė tapatybė (2013 m.), Pilietiškumas (2014 m.), Darbinės orientacijos (2015 m.) ir Valdžios vaidmuo (2016 m.). 2017 metais yra numatyta tirti socialinius tinklus.

Dalyvavimas šioje programoje turi ne tik nacionalinę vertę, bet per dalyvavimą ISSP yra užtikrinamas Lietuvos duomenų įtraukimas į pasaulinę tyrimų erdvę, skleidžiami aukšti metodologiniai tyrimų standartai, kurių laikymąsi ir kokybę prižiūri ISSP, skatinami palyginamieji kiekybiniai tarpkultūriniai tyrimai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku