Studijos

KTU SHMMF pasižymi kokybiškomis studijų programomis, kurios paremtos tarpdiscipliniškumo principais ir šiandieninėmis realijomis. Dėka optimizuoto studijų proceso ir novatoriško požiūrio, Fakultete startavo pirmosios Lietuvoje 3 metų bakalauro studijos, siūlomas inovatyvus MA+ modelis, paskaitas veda šių dienų nuomonės lyderiai

Rask studijas

Programa skirta norintiems įgyti išsamių skaitmeninės kultūros teorijų ir praktinio medijų funkcionavimo komunikacijoje žinių, išmokti spręsti skaitmeninės kultūros problemas, rinkti ir interpretuoti viešosios komunikacijos duomenis, taikyti analizės rezultatus profesinėje veikloje, įgyti gebėjimų, reikalingų darbui medijų analizės, viešųjų ryšių, reklamos, kūrybinių industrijų, žiniasklaidos srityse. Medijų filosofijos (pavadinimas bus keičiamas į „Filosofija ir skaitmeninė kultūra) bakalauro programos absolventas gebės įžvelgti naujausias skaitmeninės kultūros raidos tendencijas, nustatyti jas sąlygojančius veiksnius ir teikti siūlymus jų plėtrai. Taip pat galės analizuoti bei spręsti naujausias medijų kultūros ir su komunikacija bei naujausių technologijų taikymu susijusias šiuolaikinės visuomenės problemas. Bus pasirengęs projektuoti, organizuoti ir įgyvendinti įvairias su tarpasmenine ir viešąja komunikacija susijusias veiklas, įgytas žinias panaudoti medijų kūryboje.

Priimtiems studijuoti nuo 2019 m. studijų programos trukmė – 3 metai.

Studijų programos pavadinimas „Medijų filosofija“ bus keičiamas į „Filosofija ir skaitmeninė kultūra“.

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

Komunikacijos ir technologinius mokslus apimanti studijų programa rengia komunikacijos specialistus, gebančius ir motyvuotus dirbti daugiakultūrėse verslo, valdžios ar viešojo sektoriaus aplinkose. Studijų užduotys atliekamos projektais grindžiama veikla, sprendžiant realias problemas, o mokymosi procese didele aprėptimi dalyvauja praktikai ir dėstytojai iš užsienio. Programos svarbi dedamoji: technologijos, kurios įgalina socialinių studijų studentus analizuoti, kurti ir valdyti turinį – „human touch in high tech environment“. Tai pirmoji Lietuvoje 3 m. trukmės bakalauro studijų programa vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Studentams yra sudaroma galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti studijas paliudijantį sertifikatą.

Studijų programos vadovė
Loreta Ulvydienė
e. p. loreta.ulvydiene@ktu.lt

Programos pristatymas:

KTU Muzikos technologijos – unikaliu turiniu ir pedagoginiu personalu Lietuvoje pasižyminti studijų programa, jungianti dvi skirtingas, tačiau šiandienos pramogų industrijoje sunkiai atsiejamas sritis – muziką ir technologijas. Studijų metu studentai nagrinėja muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijas ir jų sintezę, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt.

Praktikos metu studentai susipažįsta su techninės ir programinės garso ir vaizdo programine įranga, įrašo atlikimo tvarka, jo paruošimu leidybai, jos metu įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti muzikos įrašus ir įgarsinti renginius naudojant įvairią techninę įrangą. Muzikos technologijų programos absolventai yra puikiai vertinami darbdavių. Dažniausiai jais tampa televizijos, radijo stotys, koncertų techninio aptarnavimo kompanijos, garso įrašų studijos.

Stojamojo egzamino konsultacijos vyks birželio 5 dieną, 14 val. 019 auditorijoje (A. Mickevičiaus g. 37).

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

Programos pristatymas:

Ši anglų kalba dėstoma programa skirta norintiems išmokti „žaisti su kalba“, pažinti elektroninės komunikacijos paslaptis, gebėti analizuoti „vaizdo dizaino“ gramatiką bei puikiai mokėti keletą užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų). Studijų programa orientuota į kalbas ir įvairių medijų taikymą (tinklaraščiai, socialiniai tinklapiai, vizualinis menas, programinė įranga, internetinės svetainės, vaizdo žaidimai ir t.t.).

Absolventai dažniausiai dirba įvairiose pramonės, vyriausybinėse, nevyriausybinėse, švietimo ir kultūros, sveikatos, savanoriškose organizacijose ir įstaigose, kur reikalingas geras anglų kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu įgūdžiai, taip pat siekia karjeros ir dirba komunikacijos, viešųjų ryšių, leidybos, verslo, marketingo, reklamos, medijų dizaino, vertimo srityse bei projektinėje veikloje.

Studijų programos vadovė
Jurgita Mikelionienė
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt
tel. +370 37 323 861

Programos pristatymas:

Ši studijų programa skirta norintiems tapti kvalifikuotais vertėjais, mokėti 2 ar net 3 užsienio kalbas ir įgyti lietuvių bei anglų kalbotyros žinių, išmokti redaguoti įvairių sričių tekstus, naudotis naujausiomis vertimo technologijomis. Daug dėmesio skiriama antrajai užsienio kalbai, kurią galima išmokti C1 lygiu.

Programos absolventai dirba vietinėje ir tarptautinėje vertimo paslaugų rinkoje vertėjais ir redaktoriais, terminų tvarkytojais, kalbų specialistais.

Lietuvai tapus ES nare, profesionalių vertėjų poreikis nuolat auga. Žurnalo „Reitingai“ atlikto tyrimo duomenimis, ši studijų programa rengia geriausius vertimo specialistus Lietuvoje.

Studijų programos vadovė
Jurgita Mikelionienė
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt
tel. +370 37 323 861

Programos pristatymas:

Programa skirta norintiems tapti visuomenės tyrinėtojais, turinčiais stiprius sociologinių ir psichologinių žinių pagrindus, gebančiais suprasti bei paaiškinti žmogaus elgesį visuomenėje, organizacijose, socialinėse grupėse, profesionaliai vertinti socialinėje aplinkoje vykstančius procesus ir pokyčius.

Studijų metu bus suteikiamos sociologijos ir psichologijos mokslų žinios ir kompetencijos, mokoma suprasti socialines problemas ir projektuoti galimas jų sprendimo kryptis, interpretuoti žmonių elgesį ir jo dėsningumus, atlikti sociologinius tyrimus, analizuoti jų rezultatus.

Programos absolventai galės dirbti viešosios nuomonės, rinkos tyrimų, viešųjų ryšių ir komunikacijos, verslo konsultavimo, žiniasklaidos, visuomenės sveikatos, mokslo, įvairiose viešosios politikos srityse, darbo rinkos bei kitų procesų ir reiškinių analizės srityse.

Pastaba: programos absolventai, norintys dirbti praktinį psichologo darbą arba tęsti studijas psichologijos magistrantūroje turi būti baigę psichologijos studijas.

Studijų programos vadovė
Eglė Vaidelytė

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115

Programos pristatymas:

Programa skirta siekiantiems tapti stipriais viešojo valdymo specialistais, išmanančiais, kaip valdomos viešosios programos ir įgyvendinamos politikos, įtraukiami piliečiai į viešąjį valdymą bei daromas poveikis viešajame sektoriuje. Dvigubo laipsnio programa suteiks nevyriausybinio sektoriaus lyderystės žinių ir patirties KTU studentams ir viešojo administravimo kompetenciju bei globalios viešojo valdymo kultūros.

Studentai, studijų metu KTU ir Centrinės Floridos universitete, susipažins su viešojo administravimo teorijomis, viešojo sektoriaus vadybine praktika, viešųjų paslaugų administravimu, pilietinės visuomenės ir savanorystės principais, teisiniu reglamentavimu, korupcijos prevencija bei išmoks atlikti empirinius socialinius tyrimus.

Igiję viešojo administravimo ir non-profit management bakalauro laipsnius absolventai galės dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Pastaba: Šiuo metu yra vykdomas dėstytojų kompetencijų tvirtinimo procesas JAV.

Studijų programos vadovė
Eglė Vaidelytė

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115

Programos pristatymas:

Programa skirta siekiantiems tapti politikos tyrimų specialistais, išmanančiais šiuolaikinius nacionalinio saugumo ir tarptautinių santykių iššūkius. Studentai susipažins su politikos teorijomis, demokratizacijos procesais, regiono viešojo saugumo grėsmėmis, tarptautinių santykių problematika ir procesais, viešojo sektoriaus aktualijomis, įgis stiprias analitines kompetencijas atlikti empirinius politikos ir saugumo problemų tyrimus.

Absolventai galės dirbti konsultacinį-ekspertinį, vadybinį ir analitinį darbą savivaldybėse, ministerijose, kitose viešojo sektoriaus organizacijose, ambasadose, Europos Sąjungos institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir nevyriausybinėse organizacijose, galės būti politikos ir saugumo procesų analitikais bei aktyviais viešosios politikos dalyviais.

Studijų programos vadovė
Eglė Vaidelytė

e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 115

Programos pristatymas:

Rinkoje paklausi studijų programa akcentuoja asmens mokymosi visą gyvenimą galias, suteikiamos šiuolaikinės ugdymo mokslo ir praktikos, ypač švietimo valdymo srities, žinios ir gebėjimai. Absolventai geba tirti edukacines sistemas ir reiškinius, vertinti ir tobulinti ugdymo praktiką pagal pasaulines tendencijas ir šalies poreikius, vystyti savo ir organizacijos lyderystę.

Studijų programos vadovė
Edita Štuopytė
e. p. edita.stuopyte@ktu.lt

Elektroninės muzikos kompozicijos ir atlikimo studijų programa yra vienintelė Lietuvoje ir regione antrosios pakopos studijų programa, ruošianti elektroninės muzikos kūrėjus ir atlikėjus.

Programa rezonuoja meno rinkos pokyčius ir poreikį, pasireiškiantį akivaizdžia meno ir kūrybinės veiklos technologizacija, naujų veiklos sričių – eksperimentinės, pramoginės, medijų (reklamos, TV, kino) muzika ir pan. – plėtra. Šiose srityse, kitaip nei tradicinėje muzikoje, muzikos komponavimas neatsiejamas nuo jos realizavimo (atlikimo), todėl šios studijos ir yra orientuotos į muzikos kompoziciją bei atlikimą, pagrįstą specializuota programine įranga, įrašo metodologijomis, šiuolaikinės koncertinės praktikos poreikiais, medijų sričių estetine ir menine apipavidalinimo specifika, kino filmų ir interneto svetainių komponavimo bei garsinio realizavimo ypatumais ir visa kita su garso meno ir muzikos technika susijusia meninės kūrybos veikla.

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

Skaitmeninės kultūros studentai gilinsis į visuomenės ir medijų sąveiką, studijuos ir kritiškai vertins aktualius skaitmeninės kultūros kritikų ir vizionierių tekstus, analizuos medijų tyrimų ir praktikos sąsajas su kitais mokslais, formuluos skaitmeninei kultūrai aktualius filosofiškai pagrįstus argumentus bei problemas, mokysis kurti komparatyvistinės analizės perspektyvą, lygins įvairių kultūrų medijas, remdamasis integruojamąja filosofijos mokslo tradicija, modeliuos medijų socialinius ir kultūrinius padarinius, prognozuos medijų raidą.

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

Programa atitinka aukščiausius profesijos standartus ir darbo rinkos poreikius. Programos absolventai gali tikėtis puikios karjeros socialinę politiką projektuojančiose politinėse, visuomeninėse, interesų grupes atstovaujančiose organizacijose ir tą politiką įgyvendinančiose privačiose organizacijose, socialines paslaugas teikiančiose įmonėse ir organizacijose.

Socialinės politikos magistrantūros programa suteikia studentams išsamių socialinės politikos teorijos ir metodologijos žinių. Baigę studijas absolventai gebės profesionaliai atpažinti socialines problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Socialinės politikos programoje išskirtinis dėmesys skiriamas socialinių tyrimų metodams, kurie padės tinkamai diagnozuoti ir interpretuoti socialinę realybę bei pasiūlyti adekvačius socialinių problemų sprendimo būdus.

Studijų programos vadovė
Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt

Ši magistro studijų programa labiausiai patrauks tuos, kurie nori gilinti vertimo ir lokalizacijos metodologijų ir technologijų žinias bei tobulinti vertimo technologijų ir vertimo projektų valdymo įgūdžius. Vienas didžiausių šios studijų programos privalumų – galimybė gilinti vertimo raštu įgūdžius įvairių kalbų kombinacijose. Absolventai gebės spręsti vertimo ir lokalizacijos problemas, turės programinės įrangos, internetinio teksto lietuvinimo, audiovizualiųjų medijų vertimo įgūdžių, gebės dirbti su kompiuterinėmis vertimo, tekstų lygiagretinimo, terminų tvarkybos ir kt. programomis.

Studentai turi galimybę įgyti individualiai pasirenkamas kompetencijas (vadovavimas, teisė, kalbų studijos ir kt.) arba rinktis krypties eksperto kelią (gilinti srities žinias, reikalingas sprendžiant mokslines problemas).

Studijų programos vadovė
Jurgita Mikelionienė
e. p. jurgita.mikelioniene@ktu.lt

KTU pirmasis pradėjo organizuoti viešojo administravimo studijas Lietuvoje. Studijos skirtos siekiantiems tapti aukštos kompetencijos viešojo administravimo profesionalais, gebančiais analizuoti bei vertinti viešojo administravimo procesus lyginamojoje perspektyvoje, derinant įvairias mokslines prieigas analizuoti ir etiškai spręsti viešojo valdymo problemas.

2015 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Viešojo administravimo specialistai geriausiai ruošiami būtent pas mus – KTU!

Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio viešojo administravimo magistrantūra ne tik Kaune, bet ir Kretingoje bei Tauragėje!

Studijų programos vadovė
Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 145

Programa skirta siekiantiems tapti aukštos kompetencijos profesionalais, gerai išmanančiais viešojo valdymo specifiką, gebančiais analizuoti ir vertinti viešosios politikos procesus lyginamojoje perspektyvoje, aktyviai veikti valstybės valdyme. Programa suteikia stiprias socialinių tyrimų įgyvendinimo žinias, atskleidžia viešosios politikos problemų analizės galimybes, derinant įvairias mokslines prieigas. Greta viešosios politikos kompetencijų įgyjama ir viešojo administravimo kompetencijų.

Studijų programos vadovė
Eglė Vaidelytė
e. p. egle.vaidelyte@ktu.lt
tel. +370 (37) 300 145

Jungtinė doktorantūros programa su Lietuvos edukologijos universitetu (koordinuojanti institucija), Lietuvos sporto universitetu ir Šiaulių universitetu.

KTU edukologijos mokslinė grupė, turinti daugiau nei 50 metų patirtį ir parengusi per šimtą šiuolaikines edukologijos žinias turinčių šio mokslo daktarų, yra pripažintas išskirtinis šios mokslo krypties centras. Edukologijos sandūroje su kitais socialiniais mokslais yra atliekami tyrimai, siekiant įveikti darbuotojų organizacinio mokymosi žinių organizacijose, mokymosi partnerystėje tinklų, besimokančių miestų ir regionų vystymo edukacinius iššūkius.

Edukologijos krypties doktorantūros studijų kokybė užtikrinama ne tik doktorantams rengiant disertacijas šiuolaikinių aktualijų „smaigalyje“ esančiomis temomis. Ilgametis bendradarbiavimas su Kembridžo universiteto (D. Britanija), Haifos universiteto (Izraelis), Kalifornijos valstybinio universiteto Fulertone (JAV) ir kt. mokslininkais, vykdomi ERASMUS mainai yra atvėrę mūsų doktorantams tiesioginio sąlyčio su tarptautine akademine erdve galimybes.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė
Marijona Barkauskaitė (Lietuvos edukologijos universitetas) marijona.barkauskaite@leu.lt

Jungtinė programa su su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija).

Politikos mokslų doktorantūros programa Kauno technologijos universitete yra vykdoma viešosios politikos ir administravimo kryptyje. Kadangi šios programos įgyvendinime taip pat dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetai, tai disertacijų tematikas galima rinktis iš partnerinių doktorantūros institucijų siūlomų krypčių kaip politikos teorija, politinė komunikacija, lyginamoji politika ir tarptautiniai santykiai.

Į politikos mokslų krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Vaidutis Laurėnas (Klaipėdos universitetas)            vaidutis.laurenas@ku.lt

Jungtinė doktorantūros studijų programa su Vytauto Didžiojo universitetu (koordinuojanti institucija) ir Lietuvos socialinių tyrimų centru.

Galimų disertacijų tematika 2018 metams  – socialinė raida ir kaita.

Į sociologijos mokslo krypties doktorantūrą priimami asmenys atviro konkurso būdu ir turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Vylius Leonavičius (Vytauto Didžiojo universitetas)
vylius.leonavicius@vdu.lt

Menotyros programos doktorantai skatinami, remiantis tiek vidiniais Kauno technologijos universiteto, tiek jo tarptautinių partnerių moksliniais ištekliais, naudotis ne tik klasikiniais menotyros metodais, bet ir kitų humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų teorijomis bei metodais. Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykineje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumus ar žinias.

Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Kęstutis Zaleckis
e. p. kestutis.zaleckis@ktu.lt

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU Vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse, kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos. Doktorantūros studijų disertacinių tyrimų tematika glaudžiai siejasi su universiteto mokslininkų vykdomais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais. Vadybos krypties studijų doktorantai turi galimybę klausyti patyrusių užsienio lektorių paskaitų bei stažuotis užsienio aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centruose.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas

Studijų projektai

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku