dekoratyvinis paveikslėlis

Studijos

Socialinių, humanitarinių mokslų, menų ir technologijų dermė suteikia studijų programoms išskirtinumo, savitumo ir konkurencinio pranašumo. Studijose taikomi mokymosi metodai, siūlomos nuotolinės studijos ir papildomų kompetencijų ugdymas. Studentai turi galimybę dalyvauti tarptautinėse mainų programose, leidžiančiose studijuoti daugiau nei 70 užsienio universitetų. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas siūlo studijuoti bakalauro, magistrantūros, profesinių studijų, doktorantūros programose.

Rask studijas

.

Edukacinės sistemos

Švietimas ir ugdymas nenuspėjamai ateičiai, įgalinant jaunosios kartos mokymąsi neapibrėžtumui, naujų ugdymo ir mokymo veikėjų atsiradimas – tai tik keli ugdymo iššūkiai, kurių sprendimo paieškai skirta Edukacinių sistemų bakalauro programa*. Ši studijų programa paruoš jus darbui besikeičiančioje aplinkoje. Gebėsite kurti edukacinį turinį, atliepiant unikalius besimokančiųjų poreikius, jų mokymosi tikslus įvairiuose švietimo kontekstuose. 

*Priėmimas bus vykdomas, kai studijų programa bus įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Studijų programos vadovė
Edita Štuopytė
e. p. edita.stuopyte@ktu.lt

Politika, filosofija ir visuomenė

Pasaulyje sparčiai augant politinio populizmo, konspiracinių teorijų, „melagienų“ ir propagandos apraiškoms, politikos mokslams iškyla naujų iššūkių, kuriems spręsti reikalingas kompleksinis problemų supratimas. Šios studijos siekia įgalinti visuomenę bei jos individus šiuos iššūkius suprasti ir gebėti juos spręsti. Studijų metu išsiugdytas kritinis mąstymas, kompleksinio problemų sprendimo gebėjimai, naujų idėjų generavimo, lyderystės ir efektyvios komunikacijos įgūdžiai yra vienos  reikalingiausių ateities darbuotojų kompetencijų, todėl šie gebėjimai ir įgūdžiai įgalins būti patraukliais darbo rinkoje, ir ne tik politikos mokslų srityje.

Tris kertines socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinas jungiančioje studijų programoje rengiami absolventai, turintys fundamentalių politikos, filosofijos ir sociologijos žinių, geba kompleksiškai tirti socialinius reiškinius ir duomenis, efektyviai taikyti kokybinių ir kiekybinių duomenų analizės metodus bei įrankius, kompleksiškai analizuoti ir lyginti politinius ir socialinius procesus bei tendencijas.

Studijų programos vadovė
Eglė Butkevičienė
e. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos

Tai bakalauro studijų programa vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Jums bus sudaryta galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti tai liudijantį sertifikatą.

Gyvename informacijos aukso amžiuje. Kasdien mus bombarduoja šimteriopai daugiau medijų ir informacijos šaltinių nei kada nors anksčiau. Komunikuojame naudodami aukšto lygio technologijas – tiek vaizdu, tiek garsu, tiek raštu.

Akivaizdu, jog taip augant šiai sričiai, reikia specialistų, kurie gebėtų visa tai suvaldyti.

Ši studijų programa jus paruoš darbui daugiakultūrėse verslo, valdžios ar viešojo sektoriaus aplinkose. Gebėsite kurti ir valdyti turinį, o tai darysite pasitelkdami naujausias technologijas.

Studijų programos vadovė
Jurgita Jurkevičienė
e. p. jurgita.jurkeviciene@ktu.lt


Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė

Ši programa unikali tuo, jog čia galėsite pasisemti geriausios viešojo valdymo praktikos ne tik Lietuvoje, bet ir tiesiai iš JAV specialistų. Tai programa rengiama kartu su Centrinės Floridos universitetu (UCF) ir suteikianti dvigubą laipsnį – viešojo administravimo (KTU) ir pelno nesiekiančių organizacijų vadybos -nonproft management (UCF).

Amerikietiška svajonė – Lietuvoje! 

Studijų metu KTU ir UCF universitetuose susipažinsite su viešojo administravimo teorijomis, viešojo sektoriaus vadybine praktika, viešųjų paslaugų administravimu, pilietinės visuomenės ir savanorystės principais, teisiniu reglamentavimu, etika ir korupcijos prevencija bei išmoksite atlikti empirinius socialinius tyrimus.

Vėliau – galėsite dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.

Studijų programos vadovė
Eglė Butkevičienė

e. p. egle.butkeviciene@ktu.lt


Naujųjų medijų kalba

Jungtinė “Applied European Languages” (AEL) tinklo programa.

Jau nuo 2020 m. rudens pradėję studijas „Naujųjų medijų kalbos“ studijų programos studentai galės dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos, Prancūzijos ar kituose tinklo universitetuose ir baigus studijas gauti net tris tai liudijančius dokumentus. AEL studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename tinklo partnerių universitete, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į pirmąjį universitetą.

Vienos studijos – trys diplomai.

Priklausomai nuo teisinių apribojimų ir specifinių universitetų reikalavimų, vieni partneriai išduoda savo universiteto bakalauro diplomą, o kiti – mainų sertifikatą. Šiuo metu, šalia KTU, bakalauro diplomus gaus pasirinkę studijuoti Granados (Ispanija) ir Marselio (Prancūzijos) universitetuose.

Sužinosite kaip panaudoti kalbą tinklaraščiuose, socialiniuose tinkluose, audiovizualiniame mene, programinėje įrangoje, internetinėse svetainėse, vaizdo žaidimuose.

Baigus studijas – tereikės tik užsidegimo, nes taip puikiai kalbą valdančius specialistus tiesiog graibsto reklamos agentūros, įvairūs tarptautiniai žurnalai, žiniasklaidos įmonės ar knygų leidėjai visame pasaulyje.

Studijų programos vadovė
Audronė Daubarienė
e. p. audrone.daubariene@ktu.lt


Muzikos technologijos

Technologijos – ne vien tik sausi skaičiai ar inžinerija. Tai – ir menai. Puikus pavyzdys yra muzika, kurioje be šiuolaikinių technologijų neįsivaizduojama nei moderni kūryba, nei įgarsinimas ar gera akustika. Technologijos – vienas iš fundamentaliausių muzikos pamatų.

Todėl džiaugiamės galimybe jus pakviesti studijuoti į išskirtiniu turiniu ir puikiais dėstytojais pasižyminčią studijų programą. Čia nagrinėsite muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijas ir jų sintezę, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt.

Niekam nebe paslaptis, jog šios programos absolventus puikiai vertina televizijos, radijo stočių, koncertų techninio aptarnavimo kompanijos ar garso įrašų studijos.

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt


Technikos kalbos vertimas

Suprasti žmones iš kitų šalių – šiais laikais be galo paprasta. Tam net nereikia mokėti kalbos – pakanka kelių gerų aplikacijų telefone.

Tačiau net ir patys kiečiausi poliglotai ar naujausias dirbtinis intelektas nesusidorotų su specifine, technine, moksline kalba. Tai – kvalifikuotų vertėjų darbas.

Šios programos dėka mokėsite net 2 užsienio kalbas ir įgysite lietuvių bei anglų kalbotyros žinių. Išmoksite redaguoti įvairių sričių tekstus, naudotis naujausiomis vertimo technologijomis. Daug dėmesio skirsite antrajai užsienio kalbai (ispanų, švedų, prancūzų, vokiečių, italų, rusų), kurią galima išmokti C1 lygiu.

Baigus studijas – reikės tvirčiau įsikibti. Taip jau yra, jog šiuo metu profesionalūs vertėjai ir redaktoriai nuolat keliauja, tobulėja, dirba įvairiausiuose pasaulio kampeliuose. Nuoboduliu net nekvepia, o darbų daug ir įdomių.

Studijų programos vadovė
Audronė Daubarienė
e. p. audrone.daubariene@ktu.lt

Edukologija

Mokymasis visą gyvenimą – svarbiausias šiuolaikinio švietimo ir ugdymo principas. Tai ne tik veda į priekį visą edukologijos mokslą, bet ir padeda lanksčiai reaguoti į darbo rinkos, demografinių procesų pokyčius bei didinti socialinę įtrauktį.

Šios magistrantūros studijų programos suteikiami privalumai – tai geriausios ir naujausios švietimo ir ugdymo(si) žinios bei praktika.

Baigę studijas ne tik gebėsite savarankiškai taikyti šiuolaikines ugdymo(si) žinias, tyrinėti edukacinius reiškinius, taikyti inovacijas, bet ir konstruoti ugdymo ir mokymosi programas.

Edukacijos poreikis tik didėja, todėl laukia įdomi ateitis, kupina prasmingų darbų ir, svarbiausia, šviesi!

Studijų programos vadovė
Edita Štuopytė
e. p. edita.stuopyte@ktu.lt


Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

Tai pirmosios tokios antros pakopos – magistrantūros – studijos Lietuvoje: čia yra ruošiami elektroninės muzikos kūrėjai bei atlikėjai.

Tokio pobūdžio profesionalių muzikų poreikis – akivaizdžiai augantis. Muzikinės technologijos vis labiau skaitmenizuojasi, jos vartojimo įpročiai – taipogi. Todėl šioje programoje orientuositės į muzikos kompoziciją bei atlikimą naudojant programinę įranga, įrašo metodologijas, šiuolaikinių koncertų poreikius, estetinį ir meninį apipavidalinimą, kino filmų ir interneto svetainių garso komponavimą bei į visą kitą su garso meno ir muzikos technika susijusią meninę kūrybą.

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt


Skaitmeninė kultūra

Kokia yra visuomenės ir medijų sąveika? Studijuodami jūs kritiškai vertinsite aktualius skaitmeninės kultūros ir šiuolaikinių vizionierių tekstus. Analizuosite įvairias medijas ir jų sandūrą su kitais mokslais, gebėsite palyginti jas įvairių kultūrų kontekste. Taip pat gebėsite kelti aktualius klausimus bei gvildenti problemas, būdingas skaitmeninei kultūrai, mokysitės į jas pažvelgti filosofiškai. Tapsite skaitmeniniais architektais, kurie modeliuoja bei prognozuoja medijų raidą, nes puikiai išmano socialinius ir kultūrinius padarinius.

Studijų programos vadovas
Vytautas Kederys
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt


Strateginė komunikacija

Šių dienų visuomenėje efektyvi komunikacija – vienas iš esminių įgūdžių bet kurioje darbo srityje. Nepamainomais gebėjimais tapo mokėjimas sėkmingai bendradarbiauti atsižvelgiant į kultūrinius ir kartos skirtumus, sistemiškai gauti ir įveiklinti informaciją, užtikrinti atgalinį ryšį, spręsti problemas ir iššūkius.

Šioje studijų programoje įgysite žinių apie komunikacijos teorijas, jos planavimo ir valdymo specifiką skirtinguose organizaciniuose kontekstuose, sudėtinę komunikacijos sampratą, gebėsite visa tai pritaikyti praktiškai. Išugdyti gebėjimai ir kompetencijos leis įvertinti bei suderinti skirtingų lygmenų komunikacijos strategijas, užtikrinti efektyvesnį jų ir pačios organizacijos veikimą. Taip pat susipažinsite su komunikacijos modeliais, reikalingais krizių ir nenumatytų atvejų valdymui bei pasiruošite savarankiškai vykdyti mokslo tyrimus.

Studijų programos vadovė
Jurgita Jurkevičienė

e. p. jurgita.jurkeviciene@ktu.lt


Technikos kalbos vertimas ir postredagavimas

Europos vertimo raštu magistro kokybės ženklas (angl. European Master’s in Translation, EMT) – tai aukščiausias Europos Sąjungos įvertinimas tokio lygio vertimo studijoms. Būtent šis ženklas parodo: jeigu norite pagilinti savo vertimo ir lokalizacijos žinias, čia tam – ideali vieta.

Studijų metu tobulinsite savo vertimo raštu įgūdžius įvairių kalbų kombinacijose, o jas baigę – galėsite puikiai spręsti vertimo ir lokalizacijos problemas, turėsite programinės įrangos, internetinio teksto lietuvinimo, audiovizualiųjų medijų vertimo įgūdžių, gebėsite dirbti su kompiuterinėmis vertimo, tekstų lygiagretinimo, terminų tvarkybos programomis.

Nepaisant darbo su dalykiniais, publicistiniais, reklamų, medicininiais ir kitais negrožinės literatūros tekstais, audiovizualine produkcija, tinklalapiais, taip pat turėsite galimybę gilinti komunikacinius įgūdžius ir kūrybiškai spręsti komandinių projektų iššūkius.

Tai „MA+“ programa, todėl čia galėsite stiprinti ekspertines savo savybes arba pasirinkti papildomų modulių ir plėsti savo, kaip projektų vadovo, komunikacijos eksperto ir kitas kompetencijas.

Studijų programos vadovė
Audronė Daubarienė
e. p. audrone.daubariene@ktu.lt


Viešasis administravimas

Norėtumėte įgyvendinti reikšmingas idėjas ir būti lyderiais? Tam būtinas pasiruošimas, kurį suteikia ši studijų programa.

Programos misija – parengti aukštos kompetencijos magistrus, išmanančius viešojo administravimo teorijas ir suprantančius praktinius kontekstus, gebančius vertinti viešojo valdymo procesus lyginamojoje perspektyvoje bei derinant įvairias metodologijas analizuoti ir etiškai spręsti viešojo administravimo problemas.

Šios studijos programos ugdymo strategija yra grindžiama keturiais pagrindiniais principais:

  • Tarptautiškumu – programoje dirba pasaulyje pripažinti dėstytojai ir mokslininkai.
  • Tarpdiscipliniškumu – tai yra viešojo administravimo disciplinos išskirtinis bruožas,  įgyjama žinių iš politikos, vadybos, teisės, sociologijos, etikos ir pan. sričių.
  • Metodologine kompetencija –  empiriniais duomenis grindžiamas studijų turinys.
  • Šiuolaikiniu studijų dizainu – taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai (dizainu grįstas mąstymas, probleminis dėstymas, virtualaus mokymosi sistema ir pan.)

Pagal žurnalo „Reitingai“ studijų programų vertinimą, Viešojo administravimo kryptyje ši KTU magistrantūros studijų programa nuo 2016 m. kiekvienais metais yra pripažįstama geriausia Lietuvoje.

Studijų programos vadovė
Eglė Butkevičienė

e. p. egle.butkeviciene@ktu.lt


Viešoji politika ir saugumas

Šiuolaikinis pasaulis nuolat pasigenda kompetentingų lyderių. Tam, kad bet kuri valstybė ir jos institucijos veiktų sklandžiai – reikalingi ekspertai gerai išmanantys viešąją politiką.

Ši programa suteiks gebėjimų, kaip spręsti kompleksinius viešojo valdymo bei saugumo uždavinius naujose aplinkose ir priimti duomenimis grįstus sprendimus įvairiose viešosios politikos srityse.

Įgysite visapusiškų politikos mokslų žinių, studijuosite viešojo valdymo teorijas, kompleksiškai pažinsite kibernetinio, aplinkosauginio, socialinio, ekonominio saugumo problemas, kylančias rizikas viešosioms politikoms ir jų valdymo būdus.

Sustiprinsite analitinius savo, kaip tyrėjo, gebėjimus, atlikdami empirinius tyrimus, išmoksite taikyti eksperimentinius metodus.

Karjeros galimybės – neribotos. Dirbsite konsultacinį-ekspertinį, vadybinį, vadovaujamąjį, mokslinį-tiriamąjį darbą nacionalinėse centrinio, regioninio, vietinio lygio ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, viešąsias paslaugas teikiančiose verslo ir trečiojo sektoriaus, visuomeninėse, bendruomeninėse organizacijose, mokymo, mokslo įstaigose.

Jei norėsite gilinti mokslinę praktiką – tęsite tiriamąjį darbą.

Studijos nevaržomos vietos ir erdvės – 90 proc. studijų programos paskaitų vykdoma nuotoliniu būdu.

Studijų programos vadovė
Eglė Butkevičienė

e. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

Edukologija

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos sporto universitetu, Šiaulių universitetu (nuo 2021 m. – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija)

Edukologijos krypties doktorantūroje tiriami ne tik jaunosios kartos ir suaugusiųjų formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo bei mokymosi, socialinio ugdymo, švietimo vadybos, aukštojo mokslo klausimai, bet ir šiuolaikinių edukacinių technologijų, edukacinių ir mokymosi aplinkų, edukacinių novacijų klausimai. Edukologijos sandūroje su kitais socialiniais mokslais yra atliekami tyrimai, siekiant įsiveikti su darbuotojų organizacinio mokymosi žinių organizacijose, mokymosi partnerystėje tinklų, besimokančių miestų ir regionų vystymo edukaciniais iššūkiais.

Dr. Romualdas Malinauskas

Edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Lietuvos sporto universitetas


Politikos mokslai

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Politikos mokslų doktorantūros studijų programos tikslas – rengti viešosios politikos tyrėjus ir mokslininkus.
Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.
Jungtinėje doktorantūroje dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetai, todėl disertacijų tematikas galima rinktis ir iš partnerinių doktorantūros institucijų siūlomų tematikų politikos teorijos, politinės komunikacijos, lyginamosios politikos ir tarptautinių santykių sferose.

Dr. Mindaugas Jurkynas

Politikos mokslų doktorantūros komiteto pirmininkas, Vytauto Didžiojo universitetas


Sociologija

Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialinių mokslų centru

Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.

Dr. Aušra Maslauskaitė

Sociologijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Vytauto Didžiojo universitetas


Menotyra

Tai tarp dalykinėje mokslinėje erdvėje vykdoma menotyros doktorantūros programa, besikoncentruojanti į tris kryptis – architektūros bei urbanistikos teoriją,  istoriją ir muzikologiją. Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykinėje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumas ar žinias.

Dr. Kęstutis Zaleckis

Menotyros doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas


Vadyba

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, aplinkosauginės problemos, socialinės ir politinės tendencijos, paskutinio dešimtmečio finansinė krizė atnešė visa eilę iššūkių vadybos mokslui. KTU vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos.

Dr. Asta Pundzienė

Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, Kauno technologijos universitetas

 

Pedagogikos studijos

Pedagogikos studijos yra profesinių studijų programa, skirta pedagogo kvalifikacijai įgyti. Į programą priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, jau dirbantys arba savo karjerą planuojantys susieti su bendruoju ugdymu ir dirbti mokyklose. Programa rengia pedagogą, išmanantį pedagogikos pagrindines teorijas ir gebantį jomis grįsti savo praktinę veiklą.

Apie galimybę studijuoti pedagogikos gretutines studijas greta studijuojamos bakalauro studijų programos skaitykite čia.

Viešasis administravimas

Nuo 2024 m. rugsėjo mėn. renkamos Viešojo administravimo magistrantūros ištęstinių studijų Kretingos ir Marijampolės regionų grupės. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su Studijų programos administratorę Ievą Juknienę:  ieva.jukniene@ktu.lt

Studijų programos vadovė
Eglė Butkevičienė
e. p. egle.butkeviciene@ktu.lt

Studijų programos koordinatorė
Jovilė Boguševičiūtė
e. p. jovile.boguseviciute@ktu.lt


Turi klausimų apie studijas KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete? Parašyk mums!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Studijų projektai

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Rodyti daugiau