Savivaldos mokymo centras

Jau daugiau nei 20 metų rengia, įgyvendina, administruoja ir kuria mokymo programas valstybės tarnautojams, organizuoja mokomuosius vizitus ir kvalifikacijos tobulinimo stažuotes, teikia konsultavimo paslaugas, vykdo tyrimus bei įgyvendina vietos bendruomenės ir pilietinės visuomenės plėtros programas.

KTU Savivaldos mokymo centras (SMC) įkurtas 1993 metais JAV-Baltijos fondo ir Kauno technologijos universiteto iniciatyva.

2002 m. gruodžio 23 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 598 Savivaldos mokymo centras patvirtintas pirmąja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo institucija Lietuvoje.

Šiuo metu SMC yra vienas iš lyderiaujančių valstybės tarnautojų mokymo centrų Lietuvoje.

SMC misija – stiprinti savivaldą Lietuvoje ugdant savivaldybių darbuotojų kompetenciją per teikiamas mokymų, konsultacijų ir informavimo paslaugas.

SMC vizija – moderni, novatoriška organizacija – savivaldybių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugų rinkos lyderė, kurianti ir teikianti aukščiausios kokybės paslaugas/produktus ir taip įtakojanti savivaldos stiprėjimą Lietuvoje.

SMC veiklos kryptys:

 • Mokymai
 • Konsultacijos
 • Projektai
 • Tyrimai

Savivaldos mokymo centras veikia kaip mokymo institucija, taikomųjų tyrimų centras bei konsultavimo įstaiga vietos valdžios ir bendruomenės plėtros klausimais. Tarp panašių Lietuvoje veikiančių institucijų, SMC yra bene vienintelis, kuris apima visas šias veiklos kryptis.

SMC pristato gerąją pasaulinę praktiką, tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybes ir naujausius pokyčius viešojo administravimo srityje Lietuvos ir užsienio savivaldos bei vietos bendruomenių atstovams.

Būdamas savarankišku KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto padaliniu, SMC glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių asociacija, Valstybės tarnybos departamentu, LR Vyriausybės kanceliarija, LR Seimu, LR užsienio reikalų ministerija,  LR vidaus reikalų ministerija bei kitomis vietos valdžios institucijomis. Centro paslaugomis naudojasi dauguma Lietuvos Respublikos vietos valdžios institucijų.

SMC narystė tarptautinėse organizacijose:

 • Centrinės ir Rytų Europos viešojo administravimo mokymo institucijų asociacija (NISPAcee)
 • Europos viešojo administravimo mokymo institucijų konferencija (SCEPSTA)
 • Tarptautinė administravimo mokyklų ir institutų asociacija (IASIA)

Kontaktai

Jolanta Vaičiūnienė

A. Mickevičiaus g. 37-105, Kaunas
tel. +370 (37) 40 77 20
mob. tel. +370 618 06 007
e. p. jolanta.vaiciuniene@ktu.lt | smc@savivalda.lt

 

Mokymai ir paslaugos

Savivaldos mokymo centras siekia, kad terminas „mokyti“ įgytų platesnę prasmę – informuoti, vertinti, konsultuoti, spręsti, dalytis patirtimi ir bendradarbiauti.

SMC teikia mokymus valstybės tarnautojams, politikams, biudžetinių įstaigų darbuotojams ir bendruomenių lyderiams įvairiais jų veiklos efektyvumo didinimo, asmeninių kompetencijų tobulinimo klausimais.

SMC siūlo konkrečiai institucijai pritaikytus mokymo būdus, kuriuos parenka remdamasis šiomis nuostatomis:

 • susipažįsta su institucija, aptaria iškylančias problemas ir išsiaiškina lūkesčius
 • identifikuoja kvalifikacijos spragas
 • suplanuoja mokymo procesą ir pritaiko institucijos poreikius atitinkančius mokymo sprendimus
 • organizuoja mokomuosius renginius, kuriuos gali sudaryti mokymai, individualios konsultacijos, pagalba rengiant projektus ir kt.

SMC teikia:

 • įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas valstybės tarnautojams (daugiau nei 30 Valstybės tarnybos departamento patvirtintų mokymo programų)
 • įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (daugiau nei 100 mokymo programų registruotų KTU Akademinėje informacinėje sistemoje)
 • specializuotas mokymo programas užsienio šalių tarnautojams

Savivaldos mokymo centras yra subūręs ekspertų komandą, kuri teikia konsultacijas savivaldybėms įvairiose savivaldos tobulinimo srityse:

 • regiono, miesto, kaimo, bendruomenės vystymo
 • viešojo valdymo tobulinimo
 • vietovių ir organizacijų marketingo ir įvaizdžio strategijos rengimo
 • darnaus vystymosi principų diegimo teritorijų vystyme
 • inovacijų plėtros savivaldoje

SMC taip pat teikia paslaugas:

 • strateginių plėtros planų ir veiklos planų rengimo
 • konsultavimo strateginio planavimo dokumentų rengimo ir jų įgyvendinimo klausimais
 • organizacijų veiklos vertinimo
 • bendruomenės vystymo programų (projektai, mokymai) rengimo
 

Tarptautinė veikla

KTU Savivaldos mokymo centro veikla gerai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Centro sukurtos mokymo programos, jo suburtų ir išugdytų įvairių savivaldos sričių ekspertų žinios ir organizacinė patirtis stiprinant savivaldą ir pilietinę visuomenę bei keliant valstybės tarnautojų kvalifikaciją pripažįstama ir vertinama užsienio šalyse ir tarptautinėse organizacijose.

SMC palaiko glaudžius ryšius, inicijuoja ir įgyvendina bendrus projektus su ES, JAV ir kitų šalių valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo centrais ir savivaldos institucijomis bei pristato gerąją Lietuvos patirtį ir naujausius pokyčius viešojo administravimo srityje Lietuvos ir užsienio savivaldos bei vietos bendruomenių atstovams.

SMC organizuoja pažintinius vizitus bei mokymo programas Lietuvoje Europos bei Centrinės Azijos šalių (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Gruzija, Kazachstanas, Kirgizija, Lenkija, Makedonija, Norvegija, Tadžikistanas, Rusijos Federacija) vietos ir centrinės valdžios, bendruomenių atstovams.

SMC įgyvendino projektus bendradarbiaudamas su:

 • Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP)
 • Nacionaliniu demokratijos fondu (NED)
 • JAV tarptautinės plėtros agentūra (USAID)
 • Švietimo plėtros akademija (AED)
 • Vietos valdžios iniciatyva (LGI)
 • Šiaurės ministrų taryba
 • Pasaulio banku
 • Europos Taryba
 • Europos Komisija
 • daugeliu kitų tarptautinių organizacijų ir Lietuvos centrinės ir vietos valdžios institucijomis

SMC rengia ir dalyvauja viešojo administravimo gebėjimų stiprinimo projektus bei teikia paslaugas:

 • paraiškų rengimo paramai gauti iš nacionalinių, ES ir kitų tarptautinių fondų
 • projektų administravimo ir konsultacijų
 

Renginiai

 

Doktorantai