Kontaktai

Šioje skiltyje rasite KTU Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto padalinių ir fakulteto administracijos kontaktus.

Dr. Ainius Lašas

Dekanas

A. Mickevičiaus g. 37 205, Kaunas
tel. 30 01 00
e. p. ainius.lasas@ktu.lt

Prof. dr. Ramunė Kasperavičienė Studijų prodekanė +370 687 20 774 ramune.kasperaviciene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-115, Kaunas
Prof. dr. Eglė Butkevičienė Mokslo prodekanė +370 37 300 100 egle.butkeviciene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-204, Kaunas
Jolita Ramanauskienė Administratorė +370 37 300 100 jolita.ramanauskiene@ktu.lt
shmmf@ktu.lt
A. Mickevičiaus g. 37-206, Kaunas
Dekanatas
Irena Andrulienė Vyriausioji administratorė +370 614 54 771 irena.andruliene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-207, Kaunas
Jūratė Korkuzienė Administratorė +370 37 300 100 jurate.korkuziene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-206, Kaunas
Ingrida Joneikienė Finansų koordinatorė +370 37 300 128 ingrida.joneikiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-207, Kaunas
Viktorija Lankauskaitė Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė +370 37 300 128
+370 633 93 313
viktorija.lankauskaite@ktu.edu A. Mickevičiaus g. 37-207, Kaunas
Ieva Juknienė Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė +370 687 12183 ieva.jukniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-207, Kaunas
Irena Patašienė E. mokymosi technologijų ir Moodle platformos koordinatorė irena.patasiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Mokslo centras
Dr. Edita Gelbūdienė Mokslo administratorė +370 37 300 144 edita.gelbudiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-204, Kaunas
Audronė Pauliukevičiūtė Mokslo administratorė +370 37 300 112 audrone.pauliukeviciute@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1109, Kaunas
Marija Grigaliūnienė Mokslo administratorė +370 37 300 110 marija.grigaliuniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1109, Kaunas
Studijų centras
Živilė Kemeklienė Tarptautinių ryšių koordinatorė +370 37 300 104 zivile.kemekliene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Dr. Rūta Petrauskienė Studijų programų koordinatorė +370 37 300 145 ruta.petrauskiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-103, Kaunas
Jovilė Boguševičiūtė Studijų aptarnavimo administratorė +370 37 300 124 jovile.boguseviciute@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Lina Vosyliūtė Studijų aptarnavimo administratorė +370 37 300 124 lina.vosyliute@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-102, Kaunas
Vida Staponienė Studijų aptarnavimo administratorė +370 37 300 123 vida.staponiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-103, Kaunas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas
Aušra Berkmanienė Vadovė +370 37 300 103 ausra.berkmaniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-207a, Kaunas
Studijų krypčių programų komitetai:
Politikos mokslų, sociologijos ir viešojo valdymo
Doc. dr. Eglė Vaidelytė Studijų krypties programų vadovė +370 37 300 115 egle.vaidelyte@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
Komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų
Prof. dr. Aelita Skaržauskienė Studijų krypties programų vadovė +370 698 28 037 aelita.skarzauskiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-103, Kaunas
Ugdymo
Doc. dr. Berita Simonaitienė Studijų krypties programų vadovė +370 37 300 124 berita.simonaitiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
Lingvistikos ir vertimo
Doc. dr. Jurgita Mikelionienė Studijų krypties programų vadovė +370 610 44 648 jurgita.mikelioniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-101, Kaunas
Filosofijos ir menų
Doc. dr. Šarūnas Paunksnis Studijų krypties programų vadovas +370 620 45 335 sarunas.paunksnis@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-107, Kaunas
Vytautas Kederys Studijų programų koordinatorius +370 675 25 987 vytautas.kederys@ktu.lt A. Mickevičius g. 37-103, Kaunas
Mokslo grupės:
Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis
Doc. dr. Aistė Balžekienė Pagrindinė tyrėja aiste.balzekiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1103, Kaunas
Viešojo valdymo tyrimai
Doc. dr. Raminta Pučėtaitė Pagrindinė tyrėja raminta.pucetaite@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-108, Kaunas
Edukaciniai tyrimai
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė Pagrindinė tyrėja brigita.janiunaite@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1202, Kaunas
Vertimo ir kalbų tyrimai
Prof. dr. Saulutė Juzelėnienė Pagrindinė tyrėja saulute.juzeleniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1304, Kaunas
Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos
Prof. dr. Saulius Keturakis Pagrindinis tyrėjas saulius.keturakis@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-107, Kaunas
Neakademiniai padaliniai:
Europos institutas
Ringailė Kuokštytė Direktorė ringaile.kuokstyte@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-201, Kaunas
Rasa Kasperienė Projektų vadovė rasa.kasperiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-201, Kaunas
Savivaldos mokymo centras
Jolanta Vaičiūnienė Direktorė +370 37 407 720 jolanta.vaiciuniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-105, Kaunas
Edukacinės kompetencijos centras
Indrė Rauleckienė Direktorė +370 676 22 127 indre.rauleckiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1201, Kaunas
Duomenų archyvavimo ir analizės centras
Prof. dr. Audronė Telešienė Direktorė +370 684 65 096 audrone.telesiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1100, Kaunas
Užsienio kalbų centras
Prof. dr. Saulė Petronienė Centro direktorė +370 610 15 584 saule.petroniene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1302, Kaunas
Laurita Venslavičiūtė Administratorė +370 37 320 504 laurita.venslaviciute@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-1302, Kaunas
Fakulteto studentų atstovybė
Mantas Jakaitis Pirmininkas mantas.jakaitis@ktu.edu A. Mickevičiaus g. 37-007, Kaunas
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku