Kas sieja fizinį aktyvumą ir matematikos mokymosi pasiekimus?

Mokslas | 2017-11-02

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos katedros inicijuotu projektu antrosios pakopos nuolatinės studijų formos Edukologijos studijų programos I kurso studentė Laura Kimantienė, vadovaujant Edukologijos katedros docentei Irinai Klizienei, sieks atrasti sąsajas tarp mokinių fizinio aktyvumo ir matematikos mokymosi pasiekimų.

Skirtas ES finansavimas leis siekti projekto tikslo – nustatyti pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajas su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas, įgyvendinant šiuos projekto uždavinius:

  1. Įvertinant pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą ir mokymosi pasiekimus matematikos mokomuosiuose dalykuose;
  2. Nustatant pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo pokytį taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas bei sąsajas su matematikos mokymosi pasiekimais.

Susisteminti mokslinio tyrimo rezultatai bus apibendrinti mokslinio tyrimo ataskaitoje. Mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu projekto vykdytojos taip pat parengs dvi mokslines publikacijas  tarptautiniame žurnale.

Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos katedros inicijuojamais projektais siekiama spręsti įvairaus pobūdžio mokslines problemas bei į jų sprendimų paieškas įtraukti ir šio universiteto studentus. Tokio pobūdžio veiklomis gabūs studentai skatinami įsilieti į mokslinį darbą, kelti savo kompetencijas bei mokslinę patirtį, ugdyti studentų gebėjimus vykdyti mokslinius tyrimus.

KTU projektas „Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas“ (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-03-0101) bus įgyvendinamas nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gegužės 01 d.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (09.3.3-LMT-K-712) priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku