Alternatyva reitingams: mokslu grįsti sprendimai mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui

NŠ renginiai

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centras birželio 21 d. organizuoja renginį-diskusiją „Alternatyva reitingams: mokslu grįsti sprendimai mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui“.

Siekiame stiprinti mokinių akademinius pasiekimus ir mažinti pasiekimų atotrūkį, tačiau kaip įsivertinti esamą situaciją ir stebėti laukiamą pažangą? Viešojoje erdvėje dominuojantį „reitingų“ diskursą turėtų keisti sisteminiai švietimo duomenų analizės sprendimai ir patogūs stebėsenos įrankiai, pritaikyti mokykloms, savivaldybėms, sprendimų priėmėjams.

KTU mokslininkai, tyrinėjantys mokinių pasiekimus ir jų veiksnius, sukūrė mokinių pasiekimų stebėsenos įrankio NO-GAP prototipą, kurio pagalba mokykla gali stebėti savo mokinių pasiekimų tendencijas, jų veiksnius, atotrūkį, įvertinti savo situaciją apibendrintame šalies ir panašių mokyklų kontekste. Įrankyje siūlomi analizės pjūviai paremti moksline analize ir ilgamete užsienio (Nyderlandų) pasiekimų vertinimo patirtimi. Įrankis įgalina saugiai ir konfidencialiai stebėti savo situaciją be išorinio įsikišimo ar duomenų atskleidimo.  Nesudėtinga pasiekimų stebėsenos rutina įgalina giliau suprasti savo mokyklos situaciją ir ieškoti tinkamiausių sprendimų.

Kviečiame į analitikos įrankio NO-GAP prototipo nuotolinį pristatymą, kuris vyks 2023 m. birželio 21 d. nuo 15 val. Renginys skirtas mokyklų administracijoms, savivaldybių švietimo specialistams, sprendimų priėmėjams, edukacinių technologijų diegėjams.

Pristatymą rengia įrankio prototipą kūrusi mokslininkų komanda:

dr. Rasa Erentaitė (projekto vadovė), dr. Berita Simonaitienė, Eglė Melnikė, dr. Rimantas Vosylis, dr. Daiva Sevalneva, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Giedrius Žvaliauskas

Renginio diskutantė: Unė Kaunaitė, „Edu Vilnius“ vadovė, švietimo ekspertė

Renginio programa:

Renginį moderuoja dr. Berita Simonaitienė, KTU

15.00 val.  Kuo mokslininkai gali prisidėti prie pasiekimų stebėsenos: projekto NO-GAP patirtis
                  Dr. Rasa Erentaitė, KTU, projekto vadovė
15.15 val.   Analitinio įrankio NO-GAP konceptualus ir empirinis pagrindas
                  Eglė Melnikė, KTU, NŠA
15.30 val.  Analitinio įrankio NO-GAP prototipo galimybės mokykloms, savivaldai
                   Dr. Rimantas Vosylis, KTU, MRU
16.00 val.  Ar sukursime alternatyvą „reitingams“?
                   Unė Kaunaitė, „Edu Vilnius“
16.15 val.   Klausimai, diskusija

Renginys vyks Zoom platformoje: nuorodą atsiųsime užsiregistravusiems.

Veikla pagal projektą „Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas“ bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0059) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). 

Daugiau: shmmf.ktu.edu/ekc

REGISTRACIJA | 06.21 Alternatyva reitingams: mokslu grįsti sprendimai mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

21 birželio d. 15:00 - 17:00

Online

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!