Problemų įrėminimas klimato inžinerijos valdymo diskursuose

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-03-0098

 

Projektu siekiama ugdyti studento mokslines kompetencijas atliekant klimato inžinerijos tarptautinio valdymo diskurso tyrimą. Projekte analizuojami diskursyvūs įrėminimai, naudojami kalbant apie klimato inžineriją kaip priemonę įveikiant klimato kaitą. Projekte analizuojami būdai, kuriais skirtingi veikėjai įrėmina su klimato inžinerija siejamas rizikas ir galimybes; pateikia skirtingus technologinių galimybių vertinimus; analizuojama naudojamų diskursyvių rėmų konvergencija ir divergencija laiko perspektyvoje. Vis didėjant netikrumui dėl tarptautinės klimato politikos ateities po 2015 m. Paryžiaus susitarimo ir JAV prasidėjus pirmiesiems lauko bandymams, susijusiems su albedo modifikavimu naudojant stratosferos aerozolių injekcijas,projekte analizuojami savalaikiai ir netolimoje ateityje dar aktualesniais tapsiantys klausimai: ar yra augantis ir diskurse užčiuopiamas pasirengimas panaudoti anglies dioksido šalinimo technologijas, ar silpsta pasipriešinimas rizikingam saulės spinduliuotės valdymui?

Studentas: Leta Bielinytė, KTU Naujųjų medijų kalbos bakalauro studijų programos studentė

Vadovas: dr. Florian Rabitz

Projekto finansavimas:

Europos socialinio tyrimo duomenys analizuoti vykdant Lietuvos mokslo tarybos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ finansuotą studentų mokslinių tyrimų projektą „Problemų įrėminimas klimato inžinerijos valdymo diskursuose“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712).


Projekto rezultatai:

Tai tarpdisciplininis tyrimas, kuriame studentas taiko humanitarinių mokslų tyrimų metodus politikos mokslų problemai spręsti. Projektu siekiama ugdyti studento mokslines kompetencijas atliekant klimato inžinerijos tarptautinio valdymo diskurso tyrimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 spalis – 2018 gegužė

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
F. Rabitz

Trukmė:
2017 - 2018

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku