Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę (CS4Welfare)

 

Projekto nr.: P-GEV-20-28
Projekto tinklapis: https://eu-citizen.science/project/20

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas yra ištirti piliečių mokslo, kaip inovatyvios formos įtraukti piliečius į lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimą, potencialą ir parengti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms. Piliečių mokslo (angl. citizen science), kaip inovatyvios piliečių įtraukimo formos, idėja yra plačiai taikoma užsienyje, tačiau Lietuvoje piliečių įsitraukimas į mokslines veiklas yra tik pradinėje stadijoje. Todėl šis projektas leis ištirti, kaip piliečių mokslas gali būti naudojamas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo ir įtraukimo forma sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas, atskleidžiant įsitraukimą mažinančias kliūtis ir dalyvavimą skatinančius motyvus.
Projekto uždaviniai: (1) Atliekant mokslinių šaltinių bei dokumentų analizę, aktualizuoti piliečių mokslo koncepciją, išryškinant piliečių mokslo galimybes socialinių problemų lokaliose bendruomenėse sprendimui; (2) Derinant mokslinių šaltinių ir tarptautinės gerosios patirties analizę, parengti piliečių mokslo taikymo sprendžiant lokalių bendruomenių socialines problemas tyrimo modelį ir instrumentą; (3) Ištirti piliečių mokslo taikymo mąstą ir potencialą lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimui Lietuvoje, analizuojant įtaką darančius veiksnius ir įvairių suinteresuotųjų grupių (piliečių, bendruomenių, mokslininkų, politikos formuotojų ir kt.) požiūrius; (4) Pateikti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms dėl piliečių mokslo vykdymo etinių principų, prielaidų, kliūčių ir potencialo lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimui.
Šis tyrimas būtų pirmasis žvalgomasis žingsnis link piliečių mokslo vystymo bei populiarinimo Lietuvoje. Tyrimo rezultatai bus pristatomi tiek akademinei, tiek plačiajai visuomenei nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei žiniasklaidoje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“


Projekto rezultatai:

Tyrimas atskleidė, kad piliečių mokslas gali tapti lokalias bendruomenes įgalinančiu įrankiu spęsti socialines problemas. Nors tyrimus bendruomenės Lietuvoje atlieka jau seniai, spręsdamos tokias problemas kaip bendruomenės narių įtrauktis ir dalyvavimas, bendruomenės aktyvinimas, aplinkosaugos problemos, tačiau bendruomenės taip pat pripažįsta, kad bendradarbiavimas su mokslininkais yra svarbus, nes suteikia galimybę tyrimus atlikti profesionaliau ir šių tyrimų rezultatai įgalina bendruomenes spręsti esamas problemas.
Atliktas tyrimas ir parengta mokslinė produkcija (ypač lietuvių kalba) yra pirmasis žvalgomais žingsnis link piliečių mokslo geresnio supratimo, vystymo bei populiarinimo Lietuvoje. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti ne tik akademinei bendruomenei (per mokslines publikacijas ir pranešimus mokslinėse konferencijose), bet ir plačiajai visuomenei – organizuojant ir dalyvaujant viešinimo renginiuose bei skleidžiant tyrimo rezultatus Lietuvos žiniasklaidoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-01 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Butkevičienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas