Lietuvos mokytojų subjektyvi gerovė palyginamojoje perspektyvoje

Projekto nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-03-0035

 

Projekto aprašymas:

Projektas skirtas studento analitinių ir socialinių tyrimų atlikimo kompetencijų ugdymui. Šias kompetencijas studentas ugdo atlikdamas antrinę apklausų duomenų (kiekybinę) analizę ir tyrinėdamas Lietuvos mokytojų subjektyvią gerovę. Remdamasis Europos Socialinio Tyrimo duomenimis studentas atsako į klausimus: Kaip veikdami įtampų pilnoje aplinkoje Lietuvos mokytojai apibūdina savo gerovę? Ar Lietuvos mokytojų subjektyvi gerovė yra tokia pati, kaip Lietuvos gyventojų? Ar tokia pati, kaip mokytojų kitose Europos šalyse? Problemos esmė: mokytojų subjektyvi gerovė Lietuvoje yra tyrinėta mažai, šis klausimas Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programoje analizuotas fragmentiškai. Mokslinei problemai spręsti reikalingas gilesnes kompetencijas studentas ugdys projekte dirbdamas su patyrusia mokslininkų grupe.

Studentas: Raminta Jutaitė, Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programos studentė
Vadovas: prof. dr. Audronė Telešienė, Pilietinės visuomenės ir darnaus vystymosi mokslo grupės profesorė, sociologė

Projekto finansavimas:

Europos socialinio tyrimo duomenys analizuoti vykdant Lietuvos mokslo tarybos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ finansuotą studentų mokslinių tyrimų projektą „Lietuvos mokytojų subjektyvi gerovė palyginamojoje perspektyvoje“ (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-03-0035).


Projekto rezultatai:

Numatomas rezultatas: pagilintos studento analitinės ir socialinių tyrimų atlikimo kompetencijos; atlikta Lietuvos mokytojų subjektyvios gerovės analizė palyginamojoje perspektyvoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-01 - 2018-05-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
A. Telešienė

Trukmė:
2017 - 2018

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku