Doc. dr. Ainius Lašas

Dekanas

A. Mickevičiaus g. 37 205

30 01 00

ainius.lasas@ktu.lt