Tyrimas: kas trečiai interesų organizacijai Lietuvoje – grėsmė išlikti

Mokslas | 2017-09-29

Teisinis neapibrėžtumas, senėjanti visuomenė, visuomenės nuomonės kaita organizacijai svarbių klausimų atžvilgiu ir naujų žiniasklaidos priemonių atsiradimas – šie reiškiniai per ateinančius penkerius metus taps grėsmę keliančiu iššūkiu interesų organizacijos išlikimui.

Prie tokių išvadų veda Lietuvoje atliekamas Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų – prof. Algio Krupavičiaus, dr. Ligitos Šarkutės, Vaidos Jankauskaitės ir Vitalijos Simonaitytės –„Lyginamasis interesų grupių tyrimas“ (Comparative Interest Group Survey – CIGS).

Tyrimui buvo atrinktos 904 nacionaliniu lygmeniu veikiančios interesų organizacijos – profesinės sąjungos, darbdavių ir verslo asociacijos, viešojo intereso grupės ir kt. Jame dalyvavo 40 proc. atrinktų organizacijų, o tai leidžia daryti patikimas išvadas apie visą nacionalinių interesų grupių sistemą Lietuvoje.

Menkos pilietinio dalyvavimo tradicijos trukdo sėkmingai veikti

Lyginamasis interesų grupių tyrimas yra skirtas ištirti Europos šalių interesų grupių raidą, kasdienes veiklas ir strategijas bei identifikuoti iššūkius, su kuriais šios organizacijos susiduria. Šis tyrimas yra pirmasis, kuris apima nacionalines interesų organizacijas net 13 Europos šalių (Lietuvoje, Slovėnijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Juodkalnijoje bei Didžiojoje Britanijoje) ir leidžia jas palyginti įvairiais aspektais tarp skirtingų valstybių.

Lietuvoje atlikto tyrimo metu buvo atskleista, kad viena iš keturių organizacijų patiria konkurenciją su kitomis organizacijomis dėl potencialių narių, aukų ir subsidijų pritraukimo. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma interesų organizacijų priklauso tik nuo narystės mokesčių, menkos pilietinio dalyvavimo tradicijos stipriai apsunkina interesų grupių galimybes išlikti ir sėkmingai veikti.

Kaip rodo tyrimo duomenys, beveik pusės apklaustų interesų grupių 2015 m. biudžetas buvo ypač skurdus ir siekė ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur. Nepakankamas finansavimas ir potencialių narių neįsitraukimo grėsmė interesų organizacijas priverčia jaustis nesaugiomis.

Tyrimo rezultatai – tarptautinėje publikacijoje

2017 m. spalio 19-22 d. KTU Viešosios politikos ir administravimo jaunesnioji mokslo darbuotoja Vaida Jankauskaitė dalyvavo tarptautinio projekto „Lyginamasis interesų grupių tyrimas“ partnerių susitikime Liublianoje, Slovėnijoje.

Šiame susitikime Liublianoje dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Slovėnijos, Juodkalnijos atstovai, buvo pristatyta ir aptarta minėtų šalių interesų grupių sistemų raida ir brandos bruožai bei atlikti parengiamieji darbai bendroms tarptautinėms publikacijoms.

Susitikimo metu buvo nuspręsta parengti bendrą monografiją, kurioje bus analizuojamos ir lyginamos Lietuvos, Slovėnijos ir Juodkalnijos interesų grupių sistemos ir jų charakteristikos, taip pat atliekama palyginamoji analizė tarp Vakarų Europos šalių. Šią monografiją planuojama išleisti tarptautinėje prestižinėje leidykloje. Kartu buvo aptartos ir kitos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės rengiant bendras publikacijas, mokslinius projektus bei plečiant interesų grupių tyrėjų tinklą Centrinės ir Rytų Europos šalyse.

Lietuvoje Lyginamasis interesų grupių tyrimas atliekamas įgyvendinant projektą „Partijų ir interesų grupių sąveika: priežastys, pobūdis, pasekmės“ (sutarties Nr. MIP-030/2015), finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos. Daugiau informacijos apie tarptautinį tyrimą – http://www.cigsurvey.eu/

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku