Studijų kokybės užtikrinimas – nenutrūkstamas procesas

Universitetas | 2023-02-22
Eglė Vaidelytė, KTU
Eglė Vaidelytė, KTU

Straipsnių ciklui „Inovacijos studijų procese“ pristatome inovacijas kuriančius ir savo kasdieniame darbe jas taikančius dėstytojus, kurie yra ir konkurso „Dėstytojų skatinimo už inovacijas ir kokybę studijose“ laimėtojai. Apie inovatyvius mokymo metodus ir būdus, kaip dėstomu dalyku sudominti studentus, apie kylančias išankstines baimes ir jų įveikimo technikas prašėme papasakoti konkurso laimėtojų komandos, Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dėstytojų: Jurgitos Barynienės, Eglės Butkevičienės ir Eglės Vaidelytės.

Laimėtojų komandos narės džiaugiasi gautu laimėjimu ir nori padrąsinti kitus dėstytojus nebijoti rizikuoti studijų procese kuriant ir taikant naujoves, ieškant naujų, studentų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą skatinančių būdų, leidžiančių studentams panirti į iššūkių pilną studijų procesą.

Konkurso laimėtojos atvirauja, kad profesionalus dėstymas reikalauja nuolatinio studijų proceso tobulinimo, o įvertinimas skatina nesustoti ir kryptingai judėti pirmyn.

J. Barynienės teigimu, lengviausia dėstyti pagal įprastas, metų metus taikomas strategijas, o išdrįsti imtis naujovių – iššūkis dėstytojui. Inovacijų taikymas visada yra susijęs su rizika, išankstine baime, kad nepasiseks, nesuveiks planas ar studentai liks nepatenkinti studijų procesu. „Labai svarbu, kad dėstymo veikla būtų vertinama Universiteto lygmeniu, kad puikūs dėstytojai būtų pastebėti ir pripažinti. Toks įvertinimas skatina nebijoti, žengti drąsiai į naujas ir neišbandytas studijų didaktikos sritis, ieškoti naujų būdų, kaip įtraukti studentus į aktyvų studijų procesą“, – priduria dėstytoja.

Dėstytojos atvirauja, kad teikti paraišką konkursui nusprendė po to, kai pastebėjo, kad joms sekasi puikiai dirbti komandoje ir siekti puikių rezultatų. Dalyvaudamos konkurse, jos turėjo galimybę atlikti gilesnę refleksiją – dar kartą pažvelgti į savo darbus iš šalies, įvertinti, kas ir kaip buvo įgyvendinta. Dėstytojos įsitikinusios, kad tokie konkursai skatina dėstytojus inovatyviai, kūrybiškai ir naujai pažvelgti į studijas, dalintis savo patirtimi su kolegomis.

Jurgita Barynienė, KTU
Jurgita Barynienė, KTU

Dėmesys dėstomam studijų moduliui

Laimėtojų komanda teigia daug dėmesio skirianti dėstomo studijų modulio didaktikai. Dėstytojos stengiasi studentams perteikti ne tik žinias, bet ir ugdyti skirtingus įgūdžius. Studijų modulyje nuolat atnaujina užduotis, analizuodamos ir pristatydamos aktualiausias pasaulines tendencijas. Dėstytojos, siekdamos, kad studijų modulis išsiskirtų kitokiu požiūriu į užduočių pateikimą studentams, naudoja įtraukius mokymosi metodus ir kuria pozityvią mokymosi aplinką. Dėstytojos savo studijų modulyje taiko dizainu grindžiamą mokymą, kuris leidžia atsiskleisti studentų kūrybiškumo potencialui ir padeda kitaip pažvelgti į atliekamas užduotis.

Dizainu grindžiamas mąstymas skatina studentus išeiti iš komforto zonos, neapibrėžtose situacijose veikti greitai, kūrybiškai, neįprastai. Studentams suteikiama laisvė spęsti juos įtraukiantį ir visuomenei aktualų iššūkį, o kuriant sprendimą – daug dėmesio skirti jo tvarumui.

Taip pat studijų modulyje dėstytojos naudoja inovatyvius skaitmeninius įrankius (pvz.: MuralMiroMindmup ir kt.). Dėstytojos teigia, kad skaitmeninių įrankių naudojimas suteikia galimybę kurti interaktyvų ir labiau įtraukiantį studijų procesą.

Bendras siekis – gerinti studijų kokybę

Dėstytojų komandos teigimu, itin svarbu yra siekti bendro tikslo – nuolat gerinti studijų kokybę. Tačiau šiame kelyje svarbus abiejų pusių įsitraukimas. Dėstytojai turi bendradarbiauti, mokytis vieni iš kitų, dalintis gerąja patirtimi ir nebijoti eksperimentuoti, o studentai – būti sąmoningi, prisiimti atsakomybę už studijų rezultatus.

„Studijų kokybės gerinimas yra iššūkis ir universitetui, ir dėstytojui, nes apima tiek studijų turinį, tiek ir didaktikos metodus. Studentai studijų kokybę dažnai suvokia subjektyviai, tad gali būti, kad tie patys studijų metodai bus skirtingai vertinami studentų. Labai svarbu studentams užtikrinti galimybę reflektuoti apie savo studijų patirtis, o dėstytojams – įsiklausyti į jų nuomonę. Studijų procese turėtų vykti dialogas, kurio metu siekiama bendro rezultato – studijų kokybės“, – teigia prof. E. Butkevičienė.

Docentė E. Vaidelytė papildo, kad studijų kokybės užtikrinimui taip pat svarbus ne tik studijų turinys, bet ir išklausyti, patenkinti, argumentuoti studentų lūkesčiai. „Studijų kokybei svarbus platus požiūris, kritinio mąstymo ir gebėjimo nuolat pasitikrinti, ar tai ką darau, atitinka naujausias tendencijas ir studentai gauna pačias aktualiausias žinias bei įgyja būtinas darbo rinkai kompetencijas. Gebėjimas suprasti, sudominti ir turinio prasme auginti savo absolventų žinias bei praktinius gebėjimus didina studijų kokybę“, – įsitikinusi docentė.

Karantino ribojimai suteikė naudos studijų procesui

Eglė Butkevičienė, KTU
Eglė Butkevičienė, KTU

Dėstytojos pripažįsta, kad COVID-19 pandemijos laikotarpis suteikė galimybių naujai pažvelgti į studijų procesą. „Per pandemiją studijos įgavo naują veidą. Sugrįžus į auditorijas, studijos tapo kur kas inovatyvesnės ir labiau integruojančios technologinius sprendimus. Dėstytojos pakeitė užduočių formas, studijų modulyje integravo daugiau interaktyvių patyriminių užduočių. Pandemija išstūmė dėstytojas iš komforto zonos bei paskatino jas tapti inovatyvesnėmis ir kūrybiškesnėmis“, – teigia E. Vaidelytė.

Neatsiejama dėstytojų darbo dalimi pašnekovės įvardijo ir patirtį dėstant užsienio universitetuose. Jos įsitikinusios, kad inovatyvus dėstytojas turi mokytis visą gyvenimą, o dėstymas kuo įvairesnėms auditorijoms užsienio universitetuose plečia ir padeda auginti didaktines kompetencijas bei suteikia vertingos profesinės patirties.

„Labai svarbu dėstytojams vykti į dėstymo vizitus. Tokia veikla plečia akiratį, leidžia mokytis iš naujų patirčių, suteikia galimybes susipažinti su kolegomis ir užmegzti naujas pažintis, kurios vėliau išsivysto į mokslines publikacijas bei mokslinius projektus. Užsienio universitetuose dėstymo patirties turintys dėstytojai savo pavyzdžiu skatina ir studentus nebijoti rinktis mainų programas ir taip gauti unikalios patirties“, – teigia E. Butkevičienė ir ragina dėstytojus domėtis tokiomis galimybėmis, dalintis savo gerąja patirtimi ir užmegzti ilgalaikius ryšius su tarptautine akademine bendruomene.