Projekto „Viešųjų paslaugų vadybos sistema paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti (VIPAS)“ rezultatų pristatymo renginyje – dizainu grįsto mąstymo dirbtuvės

Svarbiausios | 2023-06-08

2023 m. birželio 2 d. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete vyko Viešojo valdymo mokslo grupės narių (dr. E. Gaulės, dr. D. Jovarauskienės, dr. R. Petrauskienės, dr. R. Raulecko bei M. Pravalinsko) įgyvendinamo projekto „Viešųjų paslaugų vadybos sistema paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti (VIPAS)“ rezultatų pristatymo renginys – dirbtuvės „Viešosios paslaugos vadybos modelis ir įrankiai“.

Renginyje dalyvavo 32 dalyviai, atstovaujantys įvairias viešojo sektoriaus institucijas (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės, Šilutės, Birštono, Kauno rajono, Alytaus, Raseinių, Šilalės, Anykščių, Kelmės, Vilniaus miesto, Švenčionių bei Šakių rajono savivaldybes; SĮ Kaišiadorių paslaugos; Užimtumo tarnybą prie LR SADM; Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM).

Renginio metu vyko Dizainu grįsto mąstymo dirbtuvės, kurių metu dalyviai komandose sprendė iššūkį „Kaip galėtume patobulinti vartotojų patirtį X viešojoje paslaugoje, skaitmenizacijos sąlygomis?“, taip pat buvo pristatytas vykdomo projekto rezultatas – Viešosios paslaugos vadybos modelis, kuris detaliai yra aprašytas projekto komandos sukurtoje internetinėje svetainėje https://vipas.org.

Renginio metu Kauno rajono savivaldybės atstovai pasidalino patirtimi testuojant Viešųjų paslaugų vadybos sistemą.