Naujas projektas: Tematinių modelių ir tinklo analizės metodų naudojimas tiriant pandemijos grėsmių vaizdavimą žiniasklaidoje

Svarbiausios | 2020-04-29

Jaunųjų tyrėjų mokslo projektų KTU prioritetinėse mokslo kryptyse konkurso finansuojamų projektų kryptyje „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida” ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų instituto, mokslininko, vyresniojo mokslo darbuotojo ir mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ nario dr. Florian Rabitz vadovaujamas projektas „Tematinių modelių ir tinklo analizės metodų naudojimas tiriant pandemijos grėsmių vaizdavimą žiniasklaidoje“ (TOPNET) (A Topic-network Approach to the Mass Media Representation of Pandemic Threats).

Projekto numeris: PP59/216. Projekto vykdytojai: dr. Florian Rabitz; dr. Alin Olteanu, Augustė Nalivaikė.

Šiame projekte bus taikoma originali metodologija, apimanti tematinių modelių ir tinklo analizės metodų naudojimą tiriant pandemijos grėsmių vaizdavimą žiniasklaidoje: dėmesys kreipiamas į 2010 metų H1N1 Gripo Pandemijos ir 2020 m. SARS-CoV-2 koronaviruso pandemijos atvejus.

Projekto metu bus renkami duomenys iš įvairių žiniasklaidos priemonių, siekiant identifikuoti žiniasklaidos priemonėse pastebimas semantines struktūras, atskleidžiančias dominuojančias reakcijas į minėtų pandemijų įvykius.

Greta numatytų projekto rezultatų bus pateikti du moksliniai straipsniai į tarptautinius pirmaujančius mokslo recenzuojamus žurnalus; paskelbti du mokslo populiarinimo/viešinimo visuomenei straipsniai; suorganizuotas mokslinis-praktinis seminaras, siekiant pristatyti metodologinę projekto prieigą, dizainą ir kt. aspektus.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku