KTU SHMMF profesorė apie JT darnius tikslus: jei nekeisime politikos, nepasieksime nei vieno iš jų

KTU Atsakingai | 2023-10-17

2023 m. rugsėjo 4–7 d. Kinijoje, Šanchajuje, buvo organizuotas Jungtinių Tautų Aplinkos programos (UNEP) mokslininkų, suvažiavimas. Renginyje kartu su daugiau nei 70 mokslininkų iš visų pasaulio dalyvavo ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) sociologijos profesorė, mokslo grupės „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“ pagrindinė tyrėja Aistė Balžekienė. 

KTU mokslininkė – viena iš JT Aplinkos apsaugos GEO-7 apžvalgos rengėjų, kuri bus publikuota 2026 metais ir siūlys JT valstybės narėms duomenimis grįstus sprendimus, kaip turi būti transformuojamos energetikos, maisto ir atliekų šalinimo problemos, planetos krizėms spręsti.

Tarptautinės grupės mokslininkų susitikimo Kinijoje metu buvo pristatomas globalių ateities scenarijų modeliavimas, trims skirtingiems raidos scenarijams. Vienas scenarijus apibūdina situaciją, kurioje nebus vykdomi reikšmingi pokyčiai (taip vadinamas „business as usual“ scenarijus).

„Jau dabar matoma, kad esant dabartinei globaliai politikai, nebus pasiektas nei vienas iš JT darnaus vystymosi tikslų, kurie turėtų būti įgyvendinti iki 2030 metų, o taip pat nebus įgyvendinti tarptautiniai susitarimai, tokie kaip Paryžiaus klimato kaitos susitarimas ar Aichi Biologinės įvairovės konvencijos tikslai”, – teigia profesorė A. Balžekienė.

Dalyvavimas GEO-7 apžvalgos susitikime
Dalyvavimas GEO-7 apžvalgos susitikime
Dalyvavimas GEO-7 apžvalgos susitikime
Dalyvavimas GEO-7 apžvalgos susitikime

Mokslininkų susitikime Šanchajuje buvo diskutuojami globalūs pokyčių scenarijai, būtini planetos krizėms spręsti. Reikšmingas tokio susitikimo rezultatas – suvokimas, kad yra dideli kultūriniai, socialiniai, politinės aplinkos skirtumai tarp skirtingų pasaulio regionų, todėl ir galimi sprendimai turi atsižvelgti į vietos kontekstus.

Viena iš GEO-7 atskaitos dalių yra skirta prognozuoti, kokie sprendimai kovai su klimato krize yra tinkami įvairiems regionams. KTU profesorė –  viena iš autorių, rašančių apie Rytų Europos regioną bei jo specifinį kontekstą įgyvendinant aplinkos politikos priemones bei sprendimus. Pagal JT klasifikaciją, Rytų Europos regionui priskiriamos ir Baltijos šalys.

„Rytų Europos regionui, kuriam priklauso ir Lietuva, būdingas itin žemas visuomenės dalyvavimas aplinkosauginėse organizacijose, aukštas vartojimo lygis, netvarus žemės ūkis, spartus bioįvairovės nykimas. Sprendimų šioms problemoms paieška apims technologines transformacijas ir gyventojų elgsenos pokyčius“, – apie perspektyvius pokyčius Lietuvos aplinkosaugai pasakoja KTU mokslininkė.

Šiame ataskaitos rengime taip pat smarkiai akcentuojamas socialinių mokslų vaidmuo, ieškant sprendimų planetos krizėms, nes iki šiol JT Pasaulio aplinkos ataskaitos (UNEP Global Environmental Outlooks) buvo daugiausiai rengiamos gamtos mokslų atstovų.

Sociologijos, politikos mokslų, psichologijos, ekonomikos mokslų integravimas yra būtinas, norint parengti paveikius visuomenei ir politiniame lygmenyje įgyvendinamus sprendimus ir priemones.

Kitas mokslininkų, rengiančių UNEP  pasaulio aplinkos apžvalgą susitikimas numatytas 2024 sausio mėn., kai bus analizuojami ateities scenarijų modeliavimo rezultatai, ir toliau diskutuojama dėl būtinų sprendimų.

Dalyvavimas GEO-7 apžvalgos susitikime
Dalyvavimas GEO-7 apžvalgos susitikime