KTU mokslininkai: vietos bendruomenių gyvybingumas lemia viso miesto vystymosi rezultatus

Mokslas | 2016-04-04

2016 m. kovo–gruodžio mėn. tarpdisciplininė ir tarptautinė KTU tyrėjų grupė vykdo mokslo tyrimą „Gyvybingos miestų bendruomenės: socialinių, ekonominių, valdysenos ir erdvinių veiksnių sąveika“. Projektas vykdomas laimėjus tarpsritinių / tarpkryptinių mokslo projektų finansavimo KTU prioritetinėse mokslo kryptyse konkursą.

Mokslo projekto tikslas: nustatyti miestų bendruomenės gyvybingumą lemiančius erdvinius, socialinius, ekonominius ir valdysenos veiksnius bei jų sąveikos ryšius ir pateikti strateginius siūlymus miestų bendruomenių gyvybingumui stiprinti.

Tyrimo aktualumas: 53% pasaulio, 75% Europos Sąjungos ir 67% Lietuvos gyventojų gyvena miestuose (Pasaulio bankas, 2016). Nuo miestų veiklos sėkmės priklauso ne tik vietos, bet ir regiono, visos šalies vystymosi rezultatai.

ES (Europa2020) ir Lietuvos (Lietuva 2030) vystymosi strategijose pabrėžiama miestų ir vietos bendruomenių bei jų veikos stiprinimo reikšmė. Akcentuojamas siekis sukurti gyvybingas – įtraukias, energingas ir pasiekiamas – miesto bendruomenes (JPI Urban Europe, 2016). Pripažįstama, kad vietos bendruomenės yra esminiai miesto sandaros elementai – ląstelės, kuriose vyksta dinamiškiausi įvairių gyvenimo sričių pokyčiai. Todėl, siekiant sėkmingo ir darnaus miesto vystymosi, būtina visapusiškai užtikrinti bendruomenių veiklos sklandumą.

Šio tikslo neįmanoma pasiekti bendruomenių problemas sprendžiant fragmentiškai, taikant atskiros mokslo ir praktikos srities įžvalgas. Miesto, kaip socialinės-erdvinės sistemos, funkcionavimą įtakoja ne tik jos turinys (socialiniai, kultūriniai, ekonominiai, valdysenos), bet ir forma (erdvinė struktūra), todėl ir problemų identifikavimas bei jų sprendinių paieška turi aprėpti abi sritis. Todėl KTU ir JAV Centrinės Floridos Universiteto tyrėjai, atstovaujantys socialinių ir humanitarinių mokslų sritis, apjungdami savo mokslines kompetencijas ir potencialą, siekia prisidėti prie gyvybingų miesto bendruomenių kūrimo ar esamų stiprinimo procesų.

Tikimasi, kad šio tyrimo metu bus identifikuoti ir teoriškai pagrįsti miesto bendruomenės funkcionavimą lemiantys socialiniai, ekonominiai, valdysenos ir urbanistiniai veiksniai bei jų sąveikos tyrimo metodai ir rezultatai. Jų pagrindu bus galima formuluoti naujas mokslinių tyrimų kryptis bei praktines regioninės ir nacionalinės (kurios integralus klausimas apima urbanizacijos procesus) politikos ir konkretaus miesto vystymo strategijos ir kitų susijusių sprendinių gaires. 

Projekto vykdytojai: dr. Jolita Sinkienė (projekto vadovė), KTU SHMMF Viešosios politikos ir administravimo institutas; prof. Kęstutis Zaleckis KTU SAF Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. Thomas Bryer, Centrinės Floridos universiteto Viešojo administravimo fakultetas, dr. Eglė Gaulė, KTU SHMMF Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Jurgita Bruneckienė, KTU EVF Ekonomikos katedra, dr. Evaldas Ramanauskas, KTU Architektūros ir statybos institutas, Ineta Zykienė, KTU EVF Ekonomikos programos doktorantė, Paulius Tautvydas Laurinaitis, KTU SAF menotyros studijų  programos doktorantas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku