KTU mokslininkai parengė viešosios politikos pasiūlymus piliečių įsitraukimui į mokslinius tyrimus

Svarbiausios | 2021-12-27

KTU mokslininkai parengė viešosios politikos pasiūlymus, kaip skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinių tyrimų procesus, siekiant spręsti socialinės gerovės problemas ir kuriant viešąją vertę 

Projekto “Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę” tikslas – ištirti piliečių mokslo, kaip inovatyvios formos įtraukti piliečius į lokalių bendruomenių socialinių problemų sprendimą, potencialą ir parengti rekomendacijas suinteresuotosioms institucijoms ir grupėms. Mokslininkų grupė, atlikusi tyrimą, suformulavo viešosios politikos pasiūlymus, kaip skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinių tyrimų procesus siekiant spręsti socialinės gerovės problemas ir kuriant viešąją vertę.

Viešosios politikos pasiūlymus galima rasti čia.