KTU magistrantūros studijos – naujos kompetencijos studentams besirengiantiems sparčiai kintančiai darbo rinkai

Studijos žiniasklaidai | 2022-06-20

Vykstant skaitmeninei transformacijai rinkoje, nuolatinis asmeninių kompetencijų ugdymas yra būtinybė. Įvairių kalbų mokėjimas, procesų skaitmenizacija ir duomenų saugos kompetencijos šiandien nebėra tik pasirinkimai. Tai – ateities specialisto privalomosios kompetencijos. KTU siūlomos magistrantūros studijos – rinkos poreikius atliepiantis sprendimas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas individualių asmens kompetencijų ugdymui.

Pasak KTU Studijų departamento direktorės Kristinos Ukvalbergienės, dar niekada nebuvo tokio didelio poreikio tobulinti įgūdžius, kaip dabar. K. Ukvalbergienė teigia, kad sparti technologinių naujovių pažanga lemia naujų darbinių pozicijų atsiradimą, o taip pat naujų kompetencijų, kurių iki šiol nereikėjo, poreikį.

Kristina Ukvalbergienė

„Tai – aiškus signalas, kad absolventai turi turėti ne tik konkretaus sektoriaus žinias, bet ir subalansuotą tam tikrų bendrųjų įgūdžių rinkinį, taip pat gebėjimus dirbti tarpdisciplininėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje“, – teigia Studijų departamento direktorė.

KTU magistrantūros studijose yra suteikiama galimybė pasirinkti tarpkrypčio arba krypties eksperto kelią. Šios kompetencijos gali organiškai papildyti studijų programą, arba būti papildoma nauja kompetencija. Magistrantūros studijose į šių kompetencijų įgyvendinimą įsitraukia darbdaviai.

Nuo šių metų gegužės 2 dienos į magistrantūros studijas kviečiami absolventai, įgiję bakalauro laipsnį ir atitinkantys kitus universiteto nustatytus reikalavimus, šiemet gali rinktis iš 54 magistro laipsnį suteikiančių programų, kurios apima fizinių, informatikos, inžinerijos, technologijų, matematikos, socialinių, humanitarinių, sveikatos, ugdymo mokslų, verslo ir viešosios vadybos bei menų krypčių grupes.

KTU siūlomų magistrantūros studijų trukmė – 1,5 arba 2 metai, o įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį suteikiama teisė tęsti studijas doktorantūroje ir įgyti mokslo ar meno daktaro laipsnį.

Kompetencijos žinių gilinimui

Net 28 magistrantūros studijų programose siūlomas „MA+“ kompetencijų pasirinkimas, kuris magistrantams leis rinktis papildomą studijų kryptį, ar gilinti žinias pagrindinėje studijų kryptyje. Siūlomuose papildomuose moduliuose bus galima rinktis įvairias kalbas: anglų, ispanų, italų, švedų ir t.t., kompiuterinio vizualizavimo technologijas, ar net duomenų saugą, analitiką.

Pasirinkęs krypties eksperto kelią, studentas galės gilinti savo žinias ir stiprinti gebėjimus pagrindinėje studijų kryptyje. Tuo tarpu, pasirinkęs tarpkrypčio eksperto kelią, studentas įgyja žinias ir gebėjimus kitoje studijų srityje ar kryptyje.

MA+ kompetencijų pasirinkimas vykdomas jau įstojus į Universitetą, rugpjūčio mėn. pabaigoje-rugsėjo mėn. pradžioje, KTU Akademinėje informacinėje sistemoje. Studentai, kurių studijų programoje numatyta MA+ galimybė, apie prašymų pateikimo terminus ir procedūras informuojami atskiru el. laišku rugpjūčio pabaigoje. Prie kiekvienos magistrantūros studijų programos yra pažymėta, ar tarp studijų alternatyvų yra numatyta „MA+“.

Studentai taip pat gali rinktis kompetencijas, kurios yra dėstomos anglų kalba, ir studijuoti kartu su tarptautiniais studentais. Kompetencijos įgijimą įrodo KTU pažymėjimo suteikimas ir įrašas magistro diplomo priedėlyje.

Tarptautinės patirtys sprendžiant realius iššūkius

KTU magistro studijų studentams siūlo įvairias ugdymo programas. „GIFTed Masters“ – tai 3-jų semestrų iššūkis, orientuotas į motyvuotų antrosios pakopos studentų vadovavimo įgūdžių ugdymą.

„GIFTed Masters“ programos metu studentai per įvairialypes patirtis – seminarų ir mokymų, įgūdžių treniruočių, iššūkių ir individualių konsultacijų formomis – analizuos asmeninio ugdymo, organizacinių gebėjimų ir komandos valdymo temas.

Tiems, kurie nusiteikę magistrantūros metus išnaudoti maksimaliai, KTU siūlo jungtis prie ECIU iššūkių sprendimo bei pasirinkti atitinkamus mikro-modulius, suteikiančius papildomų žinių ir gebėjimų iššūkiams spręsti.

ECIU universitetas – jungia 12 stiprių Europos universitetų, kurių studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius. KTU bakalauro ir magistro studentams suteikia galimybę kartu su kitų universitetų studentais spręsti iššūkius, ieškant sprendimų, padedančių įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus.

„Šio metodo ypatumas yra tai, kad studentai sprendžia realius iššūkius, realiu laiku, realioje aplinkoje, negana to, dažniausiai tarpdisciplininėje tarptautinėje komandoje“, – pabrėžia ECIU Universiteto projekto institucinė vadovė K. Ukvalbergienė.

K. Ukvalbergienė dalijasi, jog tokiu atveju, jeigu studentui sprendžiančiam šiuos iššūkius pritrūksta tam tikrų žinių, gali būti siūlomi trumpi koncentruoti mikro-moduliai tam tikroms kompetencijoms ir žinioms įgyti. Tokiu būdu, kiekvienam besimokančiajam galima individualizuoti mokymosi procesą.

„Iššūkiais grįstas mokymasis studentams yra daug labiau motyvuojantis, kadangi jie iš tiesų gali daryti poveikį tam tikroms situacijoms. Kartu ugdomi lyderystės, verslumo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai“, – teigia ECIU institucinė vadovė.

Prašymų pateikimas į antrosios pakopos studijų programas tęsis iki birželio 28 dienos 12 val. Prašymai studijuoti teikiami internetu, KTU Magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (MPIS).

Norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Gegužės 2 dieną paskelbta priėmimo proceso pradžia svarbi ir asmenims, turintiems aukštojo mokslo kvalifikaciją ir norintiems dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose, bet neturintiems pedagogo kvalifikacijos.

Prašymai leisti dalyvauti priėmime į šias studijas konkurse priimami iki liepos 13 dienos 22 val. ir pildomi KTU priėmimo į profesines pedagogikos studijas informacinėje sistemoje (PPIS). Prašyme galima nurodyti iki dviejų pageidavimų, pasirenkant skirtingą finansavimo pobūdį: valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijas.