KTU kviečia dalyvauti projekto „Tęsk“ pedagoginėje stažuotėje

Svarbiausios | 2020-08-10

Kauno technologijos universitetas kviečia dalyvauti pedagoginėje projekto „Tęsk“ stažuotėje. Pradedantieji pedagogai, kurie yra įdarbinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinantys įsidarbinti iki 2020 09 01), kviečiami prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“.

Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje stažuotėje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.
  3. Pedagoginio darbo patirties požiūriu tenkinti vieną iš šių sąlygų:
    3.1. 2020–2021 mokslo metai bus pirmieji pedagoginio darbo metai po pedagogo kvalifikacijos įgijimo (gali turėti pedagoginio darbo patirties iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo).
    3.2. Turi iki 12 mėn. ankstesnės pedagoginio darbo patirties ir grįžta į pedagoginį darbą po ne mažiau kaip 5 metų pertraukos.
    3.3. Grįžta dirbti pedagoginį darbą po 10 m. ar ilgesnės pertraukos.

Registracijos anketą galima pildyti iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. Anketą gali užpildyti pradedantysis pedagogas (sutaręs dėl dalyvavimo projekte su švietimo įstaigos vadovu) arba švietimo įstaigos vadovas, sutaręs su stažuotės vadovu ir mentoriumi (galima skirti du mentorius, atsižvelgiant į būsimojo stažuotojo planuojamas tobulinti kompetencijas).

Registracijos anketa 

Pasibaigus atrankos etapui, per 5 darbo dienas atrankos komisijos nariai aukštosiose mokyklose informuos asmeniškai visus dalyvius jų registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu apie atrankos rezultatus.

2020–2021 m. m. projekto dalyviai turės galimybę tobulinti profesines kompetencijas mokymuose, dalyvauti grupinėse ir individualiose supervizijose, refleksijose, bus organizuojami projekte dalyvaujančių mokyklų gerosios patirties dalinimosi vizitai. Mentoriai galės dalyvauti užsienio stažuotėje, o švietimo įstaigų pedagogams bus sudarytos galimybės tobulinti savo profesines kompetencijas mokymuose.

Kauno technologijos universitetas planuoja priimti 10 stažuotojų.

Daugiau informacijos

„Tęsk projekto ekspertė”:

Donata Lisaitė
donata.lisaite@ktu.lt
Tel. nr. 8 652 81294