EYE-Festivals projekto dalyviai: „Temos, susijusios su Europos Sąjungos problemomis, privalo būti aktualios kiekvienam piliečiui“

Svarbiausios | 2022-09-19

Prieš 18 metų Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos (ES) nare, esame unikalios ekonominės ir politinės 27 Europos valstybių narių šeimos dalimi. Visas Europos Sąjungos valstybes vienija ne tik praktinės politikos pasiekimai. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, padedančios pagrindą tvirtai, solidariai, vertybėmis grįstai valstybių bei visos Europos piliečių bendruomenei.

Skatinant geriau suprasti ir įsisąmoninti tam tikrų istorinių įvykių reikšmę, istorinį kontekstą, įtaką dabarčiai, o taip pat parodyti, koks svarbus yra Europos šalių solidarumas, Kauno Technologijos Universitetas kviečia į „European Youth Engagement. EYE-Festivals“ projekto veiklas. Jau rugsėjo 26-27 dienomis, Kaune susrinks Lietuvos, Suomijos, Italijos, Graikijos, Juodkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos atstovai, kurie dalyvaus finaliniame projekto susitikime, kviečiame į veiklas prisijungti ir Jus!

Minėtose šalyse jau įvyko 5 projekto susitikimai, juose dalyvavę studentai iš Lietuvos teigia, kad įsitraukimas į projekto veiklas buvo ypač naudingas jų supratimui apie ES tikslus ir naudą ne tik bendruomenės ar valstybės mastu, bet ir kiekvienam asmeniškai. Pasidalinti savo mintimis ir įspūdžiais iš „European Youth Engagement. EYE-Festivals“ projekto veiklų sutiko studentai Goda Aukštikalnytė, Vytenis Vaičiūnas, Gustė Stakeliūnaitė ir Paulius Andrulionis.

Kas paskatino vykti į „European Youth Engagement. EYE-Festivals“ projektą ir kodėl jo tema jums pasirodė aktuali?

Gustė S.: Kadangi esu ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos pilietė, manau, kad temos susijusios su ES yra aktualios kiekvienam, o ypač jaunimui, kuris ir kurs tolesnę bendrijos ateitį. Šis projektas ne tik suburia Europos jaunimą, o ir skatina bendravimą, supratingumą tarp skirtingų valstybių. Taip pat, projekte vykdomos veiklos padeda labiau suprasti Europoje vyraujančias problemas bei kaip su jomis kovoja valstybės iš skirtingų regionų.

Goda A.: „European Youth Engagement. EYE-Festivals“ projektą mačiau kaip galimybę, kuri skatina Europos piliečių bendrumą ir bendradarbiavimą bei idėjų ir požiūrių pasidalinimą. Manau, kad tai yra itin svarbu, jei ateityje norime matyti ir jaustis gerai Europos politiniame klimate – juk tai didele dalimi priklauso ir nuo mūsų, jaunimo, pasirinkimų ir sprendimų.

Vytenis V.: Manau dalyvauti šiame projekte mane labiausiai paskatino galimybė susipažinti su kitų tautų atstovais ir išgirsti jų patirtį bei pasidalinti žiniomis. Taip pat, sužavėjo ir informacijos perdavimo forma, kuri vykdomu „žaidimo principu“ skatina įdomiai, įtraukiančiai ir smagiai diskutuoti ES svarbiais klausimais.

 

Kuo projekto veiklos prisideda ir yra naudingos, kuriant Europos Sąjungos plėtrą ir vieningą ateitį?

Goda A.: Projekto metu labiausiai įsiminė detabų dalis. Pamenu, kad buvau labai nustebusi Europos jaunimo gebėjimu kalbėti gana sudėtingomis temomis ir tai sukūrė labai pozityvų įspūdį apie augantį ir bręstantį Europos jaunimą. Mūsų požiūris įvairias išsakytas mintis rėmėsi ne tik asmenine patirtimi, bet aprėpė ir platesnį kontekstą. Buvo girdimos net filosofų išsakytos mintys ir įvairių šalių statistiniai duomenys, taigi, vos iš kelių minučių pokalbio buvo galima pasisemti labai daug žinių. Taip pat, negaliu nepaminėti ir LARP (dar kitaip vadinamų „gyvų vaidmenų žaidimų“) veiklos – ji padėjo įsigilinti į tai, kaip susikūrė Europos Sąjunga. Toks būdas perteikti svarbią informaciją buvo ne tik efektyvus, bet ir kūrybingas bei smagus. Kaip aš sakau, tai buvo vyšnia ant šio projekto ir taip begalo skanaus torto.

Vytenis V.: Šiame projekte dalyvavo žmonės ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš šalių kandidačių, kurios nori tapti ES narėmis. Manau, kad būtent šis faktas, jog dalyvavo ne tik esančių ES sudėtyje valstybių atstovai, bet ir galbūt ateities ES narių atstovai, leidžia diskusijas pakelti į visai kitą lygį. Tai padėjo išsiaiškinti kokios ES problemos yra dabar ir kokios jos gali būti ateityje, bei kaip su jomis galime kovoti.

Paulius A.: Projekto veiklos padėjo išgirsti mūsų visų ir skirtingas , ir panašias nuomones, kurios atvėrė duris diskusijoms ES tema. Manau, kad tik nuolatinis bendravimas ir minčių dalijimasis leis atrasti bendrą tikslą ir požiūrį į gyvenimo ES džiaugsmus ir padės pręsti kylančias problemas.

 

Kokias savybes ir įgūdžius šio projekto veiklos jums padėjo išugdyti, sustiprinti?

Gustė S.: Šis projektas ypač lavina komunikabilumą, nes tenka bendrauti ir dirbti kartu su labai įvairiais žmonėm. Taip pat, lavinamos ir anglų kalbos bei ES istorijos žinios. Be viso to, LARP veiklų metu nagrinėjamos ES problemos, o tai stipriai praplečia akiratį ir globalų suvokimą bei įkvepia būti aktyvesniu Europos Sąjungos piliečiu.

Paulius A.: Šio projekto veiklos man padėjo ne tik įsigilinti į ES istoriją ir siekius, bet ir labiau pažinti save. Tai buvo puiki proga pamatyti kaip aš gebu bendrauti su kitų kultūrų atstovais bei išreikšti savo poziciją tam tikrais klausimais. Visų mūsų nuomonės yra vienodai reikšmingos, tad itin svarbu nebijoti jas reikšti ir mokėti pagarbiai išklausyti kitus, galbūt mąstančius kitaip. Šis projektas leido sustiprinti socialinius įgūdžius, bendraujant su kitais ir atliekant komandinius darbus.

Daugiau informacijos apie finalinį projekto susitikimą Kaune rugsėjo 26-27 dienomis ir registracijos formą rasite čia.