Tarptautiniame projekte KTU studentai mokosi atlikti universitetų socialinės atsakomybės auditą

Svarbiausios | 2018-10-01

Šiandien jau daugelis supranta apie socialinės atsakomybės ir harmoningos veiklos su aplinka svarbą, tačiau šis suvokimas neateina savaime. Siekiant, kad visuomenė būtų sąmoningesnė, reikia ją šviesti ir ugdyti. Kauno technologijos universitetas (KTU) antrus metus dalyvauja tarptautiniame „Erasmus +“ projekte, kurio tikslas – atlikti Europos universitetų auditą socialinės atsakomybės srityje ir ugdyti studentų žinias, gebėjimus bei kompetencijas socialinei atsakomybei suvokti. Projektas „Socialinės universitetų atsakomybės auditavimas ir sertifikavimas“ (angl. „CertSRA: Certificate in University Social Responsibility“) startavo 2016-aisiais ir tęsis iki 2019 metų vasaros pabaigos.

Projekto koordinatorius – Jungtinės Karalystės Nacionalinė studentų atstovybė. Projekto partneriai – Europos studentų sąjunga, Edinburgo universitetas (Škotija), Porto universitetas (Portugalija), Porto universiteto Studentų sąjunga, KTU ir KTU Studentų atstovybė. Per visą projekto laikotarpį jame dalyvaus apie 60 studentų iš trijų universitetų-projekto partnerių.

„Tai labai prasmingas ir įdomus projektas ne tik todėl, kad studentai įgauna daugiau žinių apie socialinę atsakomybę, bet ir tobulina tam tikrus „minkštuosius“ įgūdžius: gerina komandinio darbo, kritinio mąstymo, laiko valdymo bei užsienio kalbos kompetencijas, socialinius gebėjimus tarpkultūrinėje aplinkoje, išmoksta pristatyti save. Šie gebėjimai jiems tikrai pravers ateityje“, – pažymi projekto koordinatorė, KTU dėstytoja Audronė Daubarienė.

Dalyvaudami projekte, studentai mokosi apie socialinės atsakomybės vertinimo kriterijus, audito vykdymo procesą ir rezultatų pateikimą, o įgytas žinias praktiškai pritaiko projekto partnerių šalyse, atlikdami universitetų socialinės atsakomybės auditus.

„Esu Europos studijų studentė, todėl pamaniau, jog būtų įdomu palyginti Lietuvos bei kitų Europos universitetų sistemas, pagilinti suvokimą apie darnumą bei šioje srityje kylančias problemas. Norėjau daugiau sužinoti, kaip vyksta auditas, praplėsti akiratį bei išmokti naujų dalykų, kuriuos galėčiau pritaikyti ateityje. Nemažiau motyvavo galimybė įgijus patirties, pateikti pasiūlymų, kurie prisidėtų prie mūsų universiteto tobulinimo“, – atskleidžia projekte dalyvavusi KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentė Marta Talandytė.

Jau įvertinta dviejų universitetų veikla socialinės atsakomybės srityje

 Kiekvienam auditui atrenkama nauja studentų grupė, ji yra apmokoma ir vyksta vertinti socialinės atsakomybės veiklas priimančiajame universitete. Iki šiol projekto dalyviai jau spėjo atlikti dviejų universitetų auditus. 2017 m. balandį KTU ir Porto universitetų studentų grupės vyko į Edinburgo universitetą, o tų pačių metų lapkričio mėnesį Edinburgo ir Porto universitetų atstovai analizavo KTU veiklą socialinės atsakomybės srityje.

Atvykę į vertinamą instituciją, studentai pirmiausia susipažįsta su universitetu, jo aplinka, kolegomis iš užsienio. Vėliau sudaromos 4 mišrios komandos iš skirtingų aukštųjų mokyklų studentų. Jos vyksta į susitikimus su skirtingų universiteto padalinių atstovais, iš jų ima interviu, rengiamos fokus grupės, analizuojami įvairūs dokumentai, stebima, kaip socialinė atsakomybė pasireiškia organizacijoje. Tokiu būdu projekto auditoriai susipažįsta ir įvertina universitetų viziją, taikomą politiką ir praktiką socialinės atsakomybės srityje. Savaitės pabaigoje komandos pateikia pradinę audito ataskaitą ir pristato vizito rezultatus. Galutinę ataskaitą auditorių grupė baigia rašyti, grįžę į savo universitetus. Šiame procese dalyvauja visi audite dalyvavę studentai.

„Įdomiausiai buvo rengti Edinburgo universiteto audito ataskaitą. Tai paskutinis darbas atliekant auditą, tad jo metu gali įvertinti savo ir visos komandos progresą. Parengus ataskaitą, pamatai, kad net iš pirmo žvilgsnio neturinčio trūkumų universiteto sistema turi koreguotinų dalykų. Jauti, kad savo įžvalgomis gali padėti gerinti universiteto vidinę sistemą, prisidėti prie pokyčių. Tai labai motyvuoja“, – pasakojo KTU studentė M. Talandytė.

KTU sulaukė ir pagyrų, ir rekomendacijų

 KTU auditą atlikę 14 studentų iš Porto ir Edinburgo universitetų džiaugėsi, kad juos svetingai priėmė mūsų universiteto atstovai, geranoriškai atsakė į klausimus, aktyviai dalyvavo susitikimuose. Svečiai komplimentų negailėjo ir KTU Studentų atstovybei, kuri padėjo įvairiais organizaciniais klausimais bei pasistengė, kad užsieniečių viešnagė Kaune būtų ne tik darbinga, bet ir turininga.

Mūsų universiteto auditą atlikę studentai iš užsienio pastebėjo, kad KTU kviečia savo bendruomenę prisijungti prie universiteto, Kauno miesto ir visos Lietuvos aplinkos tausojimo iniciatyvų, skatina studentų visuomeninį aktyvumą, savanorystę ir dalyvavimą įvairiuose projektuose, tačiau rekomendavo ieškoti būdų, kaip didinti jų įsitraukimą. Auditoriai gerai įvertino tai, jog Universitete diegiama rūšiavimo ir atliekų mažinimo kultūra (pastatytos popieriaus, plastiko ir mišrių atliekų rūšiavimui skirtos šiukšlių dėžės), o ant sienų priklijuoti specialūs lipdukai kviečia bendruomenę tausoti elektros energiją. Neliko nepastebėtos KTU pastangos kurti ir gerinti infrastruktūrą negalią turintiems bendruomenės nariams. Nors audito ataskaitoje KTU bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir verslo įmonėmis įvertintas gerai, tačiau šioje srityje rekomenduojama dar aktyviau bendradarbiauti, siūlyti inovatyvius sprendimus ir taip kartu kurti darnią visuomenę.

Su visa KTU audito ataskaita galima susipažinti ČIA.

2019 m. pavasarį planuojama surengti baigiamąją projekto konferenciją, kurios metu bus pristatyti visų vertintų institucijų auditų rezultatai.

Projekte dalyvavusiems studentams bus suteiktas 6 lygio Europos kvalifikacijų sandaros (EKS, angl. European Qualifications Framework) sertifikatas socialinės atsakomybės audito srityje.

Daugiau informacijos apie projektą – internetinėje svetainėje www.essaproject.eu

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
online free course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku