VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija

Konferencija

Kviečiame į Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto organizuojamą VII-ąją Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferenciją „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS: ĮVAIROVĖS VERTĖ“ 2023 m. spalio 12 – 13 d. XXI amžiuje daugelis socialinės ir kultūrinės įvairovės formų vis labiau pripažįstamos ir įtraukiamos į švietimo ir ugdymo praktiką, įskaitant tiek ugdymo turinį, tiek ir pačius edukacijos tyrimus. Nors tai sudėtinga ir daug diskusijų sukelianti tema, visgi kartu tai ir pokyčių visuomenėje varomoji jėga. Šiuolaikinio ugdymo ir švietimo kontekste įvairovė dažnai apima, tačiau neapsiriboja, tokiais klausimai, kaip etniškumas, negalia, lytis ir seksualumas, amžius, religija, kalba, geografija (vieta), kultūra. Visos šios egzistuojančios įvairovės formos turi neginčytiną poveikį mokymo programoms, pedagoginėms strategijoms, lyderystei, švietimo kultūrai ir kt.

Konferencijos programa:

Spalio 12 d. | I-oji konferencijos diena

09.00-10.00 Konferencijos dalyvių registracija I-oji sesija

10.00-11:00 Konferencijos įžanga

11:00-11.30 Prof. dr. Marit Honerød Hoveid, Europos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė

11.30-12.00 Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė, pirmoji LETA prezidentė, prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė

12.30-12.40 Jubiliejinė bendra LETA narių nuotrauka, bendros LETA tinklų narių nuotraukos

12.40-13.30 Pietų pertrauka II-oji sesija

13.30-14.00 Prof. dr. Audra Skukauskaitė, Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė

14.00-14.30 Prof. dr. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

14.30-15.00 Prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universiteto profesorius

15.00-15.30 Kavos pertrauka III-oji sesija

15.30-16.00 Dr. Rūta Petkutė, Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja

16.00-17.00 Panelinė diskusija su prof. dr. Merit Honerod Hoveid, prof. habil. dr. Palmira Jucevičiene, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Audra Skukauskaite, prof. dr. Jonu Ruškum, prof. dr. Arūnu Emeljanovu, dr. Rūta Petkute, doc. dr. Ainium Lašu

Spalio 13 d. | II-oji konferencijos diena

Planuojamos sekcijos:

 • Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo sekcija;
 • Bendrojo ugdymo tinklo sekcija;
 • Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo sekcija;
 • Ikimokyklinio ugdymo tinklo sekcija;
 • IKT ir edukacijos tinklo sekcija;
 • Įtraukiojo ugdymo tinklo sekcija;
 • Meninio ugdymo tinklo sekcija;
 • Mokymosi visą gyvenimą tinklo sekcija;
 • Pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo tinklo sekcija;
 • Pradinio ugdymo tinklo sekcija;
 • Socialinio ugdymo tinklo sekcija;
 • Sporto edukacijos tinklo sekcija;
 • Sveikatos ir gerovės tinklo sekcija;
 • Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo sekcija;
 • Tyrimų metodologijos tinklo sekcija;
 • Ugdymo filosofijos ir politikos tinklo sekcija;
 • Ugdymo ir švietimo istorijos tinklo sekcija;
 • Tarptinklinės sekcijos.

Daugiau apie konferenciją ir registracija.

Kontaktiniai asmenys:

Prof. dr. Liudmila Rupšienė, el. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Prof. dr. Jolita Horbačauskienė, el. p. jolita.horbacauskiene@ktu.lt

Dr. Milda Ratkevičienė, el. p. milda.ratkeviciene@ktu.lt

Konferencija vyks: A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a. 

12 spalio d. 09:00 - 13 spalio d. 17:00

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!