V. Muraleedharan daktaro disertacijos “Medijuotos politinės komunikacijos imigracijos politikoje analizė: Lietuvos ir JAV pavyzdžiai” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Vishnu Muraleedharan, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002

Mokslinis vadovas: prof. dr. Thomas Andrew Bryer (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)

Politikos mokslų mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Auksė Balčytienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002) – pirmininkė
prof. dr. Jaroslav Dvorak (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)
doc. dr. Mebs Kanji (Konkordijos universitetas, Kanada, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)
prof. dr. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)
doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai, S002)

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje, salėje M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Pasauliniu mastu žmonės migruoja iš vienos vietos į kitą dėl įvairių priežasčių. Stipri, reglamentuota bendruomenių integracija visuomenėje yra svarbus sėkmingo tautos valdymo aspektas. Imigracijos mediatizacija daro didelį poveikį visuomenei ir gali daryti įtaką politinei komunikacijai. Lietuvos ir JAV Floridos valstijos atvejais dėl migrantų antplūdžio, medijuota politinė komunikacija imigracijos klausimais tapo svarbia ir labai reikšminga tiriama tema. Todėl šioje disertacijoje siekiama ištirti medijų paveiktą imigracijos suvokimą ir jo poveikį integracijos politikai. Siekiant tai išsiaiškinti, šiame tyrime naudojami penki rėmai: auka, grėsmė, atsakomybė, administravimas ir grįžimas namo. Teorinis disertacijos metodas buvo grindžiamas tokiomis teorijomis kaip transnacionalinė migracija, darbotvarkės sudarymas, rėmimas ir socialinė sanglauda. Tyrimo duomenys buvo surinkti Lietuvoje ir Floridoje 2019 m. Erasmus+ praktikos Floridoje metu buvo atlikti tiesioginiai interviu su migrantais ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Tyrimas atskleidė, kad pasauliniu lygmeniu imigracijos suvokimas skiriasi priklausomai nuo regiono. Tiek Lietuvoje, tiek Floridoje žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį politinėje komunikacijoje imigracijos klausimais. Žiniasklaidos formavimo strategija rodo, kad abiejose vietose įvairiuose naujienų pranešimuose nurodomos ir su imigrantais susijusios naujienos klasifikuojamos į įvairius rėmus.

7 spalio d. 14:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka, salė M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!