L. Gaižiūnienės daktaro disertacijos „Dėstytojų veiklų ypatumai adaptuojant inovatyvius studijų metodus“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Lina Gaižiūnienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai,  edukologija – TS007

Disertacijos santrauka. Santrauka

Mokslinė vadovė – prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007). 

Edukologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007) – pirmininkė;
prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Jolita Horbačauskienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
prof.  dr. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universitetas, Vokietija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Šiaulių universiteto (Vytauto g. 84, Šiauliai) ir Lietuvos sporto universiteto (Sporto g. 6, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Nuolat besikeičiant ugdymo(si) procesui ir studentui, dėstytojas turi turėti atitinkamų kompetencijų adaptuoti, modifikuoti edukacines inovacijas, taip pat ir studijų metodus, atsižvelgiant į studentų poreikius ir studijų modulio rezultatus. Disertacijoje siekiama rasti atsakymus į probleminius klausimus: kokie dėstytojų veiklų ypatumai išryškėja adaptuojant inovatyvius studijų metodus? kaip inovatyvaus studijų metodo adaptavimas veikia kitus modulio pedagoginės sistemos elementus? Tyrimas remiasi daugybinių atvejų studija – analizuojami dėstytojų veiklų ypatumai, pasireiškę trijų inovatyvių studijų metodų adaptavimo atvejais (atvejo, problemų sprendimu grindžiamo mokymosi ir dizainu grindžiamo mąstymo metodais). Tyrimo duomenys rinkti dokumentų analizės (analizuoti ISM aprašai, juos pristatantys dokumentai, Moodle aplinkos ir studijų dalykų (modulių) aprašai / kortelės) ir iš dalies struktūruotų interviu (su ISM adaptuojančiais dėstytojais ir metodų mokytojais / ekspertais) metodais. Empirinis tyrimas leido išryškinti esminius inovatyvių studijų metodų adaptavimo proceso etapus ir dėstytojo veiklas ISM adaptavimo metu: buvo papildytas teorinis inovatyvių studijų metodų adaptavimo (ISMA) modelis. Priklausomai nuo empirinio tyrimo metu nustatytų dėstytojų veiklų ISM adaptavimo metu, buvo apibūdinti keturi išryškėję dėstytojų veiklų variantai: visapusiško (visiško), fragmentinio, bandomojo, nutrūkusio adaptavimo.

20 birželio d. 14:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku