Konferencija „Mokslo horizontai: jaunųjų tyrėjų įžvalgos“

Konferencija

XV-oji kasmetinė studentų mokslinė konferencija vyks balandžio 28 d. Kauno technologijos universitete (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas). Šiemet konferencija atsinaujina ir keičia pavadinimą iš „Socialiniai ir humanitariniai mokslai: iššūkiai globalizacijos kontekste“ į „Mokslo horizontai: jaunųjų tyrėjų įžvalgos“

Kviečiame įvairių mokslo sričių ir studijų pakopų studentus bei jaunuosius mokslininkus dalyvauti konferencijoje, diskutuoti apie mokslines ir praktines problemas ir pristatyti savo tyrimų rezultatus. Visi straipsniai, atitinkantys mokslo publikacijoms keliamus reikalavimus, bus spausdinami moksliniame žurnale „Tiltas į ateitį“. Pranešimai ir straipsniai gali būti rengiami lietuvių arba anglų kalbomis. 

Planuojamos sekcijos:

 • Išmani, įtrauki ir inovatyvi ekonomika;
 • Finansų rinkos: iššūkiai ir galimybės;
 • Šiuolaikinės rinkodaros sprendimai;
 • Apskaitos vystymosi kryptys ir iššūkiai;
 • Inovacijos versle: strategijos ir procesai;
 • Technologijų taikymas kūryboje;
 • Filosofinės išminties beieškant: Po idėjų pasaulį;
 • Kalba ir vertimas technologijų ir naujųjų medijų kontekste;
 • Tyrimai švietimo dabarčiai ir ateičiai;
 • Socialinių problemų analizė: teorijos, metodai, įrodymai;
 • Viešojo valdymo tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Politiniai, ekonominiai ir socialiniai iššūkiai XXI-ojo amžiaus Europoje: Europos Sąjungos vystymosi ateities gairės.

Kviečiame registruotis iki kovo 13 d.

Registracijos formą ir daugiau informacijos rasite čia.

Kilus klausimams, kreiptis el. paštu: stud.konferencija@ktu.lt

Konferencijos organizatoriai:

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas;

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.


The 15th Annual Scientific Student Conference Research horizons: insights from youth (former Social Sciences and Humanities: Challenges in the Context of Globalisation) is approaching! The Conference will be held on 28 April 2017 at Kaunas University of Technology (A. Mickevičiaus str. 37, Kaunas).

Hereby we invite young researchers and students of all areas of science and all cycles of studies to attend the Conference, to participate actively in the discussions, and to contribute presentations of their own work! All articles meeting the requirements will be published in the scientific journal The Bridge to the Future. The reports and the articles are to be presented in Lithuanian or in English.

Planned panels of the Conference:

 • Smart, Inclusive, and Innovative Economics
 • Finance Markets: Challenges and Possibilities
 • Contemporary Marketing Solutions
 • Accounting Development Trends and Challenges 
 • Innovations in Business: Strategies and Processes
 • Application of Technologies in Creative Work
 • Looking for Philosophical Wisdom: In the World of Ideas
 • Language and Translation in the Context of Technologies and New Media
 • Research for Present and Future Education
 • Analysis of Social Problems: Theories, Methods, Evidence
 • Trends of Public Governance in Lithuania and the World
 • Political, Economic and Social Challenges in the 21st Age Europe: The Future Guidelines of European Union‘s Development

You are kindly invited to register by 13 March 2017.

Registration form and other important information can be found here.

All Conference-related questions should be sent to: stud.konferencija@ktu.lt

balandžio 28 d., 2017 06:00 - 14:00

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku