Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas: stojamojo egzamino organizavimas

Konkursas

Elektroninės muzikos kompozicijos ir atlikimo studijų programa yra vienintelė Lietuvoje ir regione magistrantūros studijų programa, ruošianti elektroninės muzikos kūrėjus ir atlikėjus. Programa rezonuoja meno rinkos pokyčius ir poreikį, pasireiškiantį akivaizdžia meno ir kūrybinės veiklos technologizacija, naujų veiklos sričių – eksperimentinės, pramoginės, medijų (reklamos, TV, kino) muzika ir pan. – plėtra.

 

Bendri stojimo reikalavimai
Į antrosios studijų pakopos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos arba vientisąsias studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį (jei baigtos vientisosios studijos): Pagrindiniai priėmimo reikalavimai įgijusiems koleginį bakalauro laipsnį:
Pagrindiniai priėmimo reikalavimai
Muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išlaikytas stojamasis egzaminas. Muzikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 30 kr. papildomosios studijos, išlaikytas stojamasis egzaminas arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis (adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai).
ARBA
Kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 60 kr. papildomosios studijos, išlaikytas stojamasis egzaminas.
Papildomi priėmimo reikalavimai
Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir, esant poreikiui, gebėti studijų modulius ir medžiagą studijuoti anglų kalba.

 

Stojantieji į studijų programą numatytais terminais, privalo išlaikyti stojamąjį egzaminą. Asmenys, nelaikę arba neišlaikę stojamojo egzamino  negali dalyvauti priėmimo konkurse į šią studijų programą.Stojamąjį egzaminą vertiną socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto priėmimo komisija.

birželio 29 d., 2018 08:00 - 15:00

A. Mickevičiaus g. 37

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku