DAtA centro metodologiniai mokymai

Mokymai

Balandžio 18 d., 2019

Struktūrinių lygčių modeliavimo praktinės patirties dalinimosi seminaras

Lygis: pažengusiems pradedantiesiems

Seminarą veda: Dr. Rimantas Rauleckas

Seminaras skiriamas tyrėjams norintiems pradėti naudoti struktūrinių lygčių modeliavimą. Struktūrinių lygčių modeliavimas skirtas priežastinių ryšių tarp konstruktų/kintamųjų teorinių modelių tikrinimui. Šį metodą supaprastintai galima būtų apibūdinti kaip regresinės/kelių ir faktorinės analizės taikymą vienu metu. Socialinių mokslų tyrėjai, praktiškai taikantys struktūrinių lygčių modeliavimą, supažindins su struktūrinių lygčių modeliavimo su R lavaan paketu pagrindais bei pasidalins savo atliktų analizių „virtuve“, R kodu, iškilusiomis problemomis bei jų sprendimo būdais.

Seminaro trukmė 4 akad. valandos. Seminaras vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 114 auditorijoje, 15:00 – 19:00.
Seminaras yra nemokamas ir vyks lietuvių kalba.
Kviečiame registruotis iki balandžio 16 d.: http://bit.ly/DAtA_Lygtys

Apie lektorių. Dr. Rimantas Rauleckas yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie duomenų analizės su Stata ir SPSS mokomosios medžiagos parengimo: www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA.

 

Balandžio 23 d., 2019

Įvadas į duomenų analizę su R

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Mokymai skiriami socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams norintiems pradėti dirbti su statistinių skaičiavimų ir grafikos programine aplinka R. Šiuo metu tai – viena populiariausių laisvos prieigos programinių aplinkų statistinei analizei. Pagrindiniai jos privalumai: tyrimų pakartojamumo užtikrinimas, plačios grafinio vaizdavimo galimybės ir beveik neribotos statistinių metodų taikymo galimybės. Mokymai interaktyvūs, jais siekiama parodyti R programinės aplinkos taikymo galimybes.

Mokymų trukmė 4 akad. valandos. Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.), 10:00 – 13:30.
Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 20 EUR. Kitiems dalyviams – 40 EUR.
Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.
Kviečiame registruotis iki balandžio 21 d.: http://tiny.lt/DAtA_R

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis nuolat taiko kiekybinius metodus ir statistinę analizę. Beveik prieš 10 metų jis tapo atviro kodo bendruomenės, kuri naudoja R statistinės analizės programinę įrangą, nariu. Šiuo metu tai sparčiai socialiniuose moksluose populiarėjantis ir standartu tampantis statistinės analizės įrankis, turintis beveik neribotas taikymo galimybes. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.

 

Gegužės 9-10 d., 2019

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.
Mokymai taip pat skirti norintiems pasiruošti pažengusiųjų lygmens mokymams „MAXQDA workshop with a focus on Discourse Analysis“, kuriuos gegužės 20-21 d. ves dr. Christina Silver.
Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Gegužės 9 d. (ketvirtadienį) 17:00– 20:30
Gegužės 10 d. (penktadienį) 16:00– 19:30

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 35 EUR. Kitiems dalyviams – 70 EUR.
Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.
Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.
Kviečiame registruotis iki gegužės 7 d.: http://tiny.lt/DAtA_MAXQDA

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Jis taip pat turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas kaip dirbti su kokybinių duomenų analizės programine įranga.

 

Gegužės 16-17 d., 2019

Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Rimantas Rauleckas

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su Stata – kiekybinių duomenų analizės programa. Stata privalumas – santykinai paprasta atlikti net ir labai sudėtingą statistinę apklausų duomenų analizę (daugialygę, įtraukiant svorius ir kitą informaciją apie atrankos dizainą ir t. t.). Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su Stata.

Mokymai taip pat skirti norintiems pasiruošti pažengusiųjų lygmens mokymams „Applications of Regression Analysis in Social Sciences“, kuriuos gegužės 27-28 d. ves dr. Jose Echavarren.

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Gegužės 16 d. (ketvirtadienį) 17:00– 20:30
Gegužės 17 d. (penktadienį) 16:00– 19:30

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 35 EUR. Kitiems dalyviams – 70 EUR.
Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų dalyviams, kurie dalyvaus Dr. R. Raulecko mokymuose „Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)“ ir Dr. J. Echavarren „Applications of Regression Analysis in Social Sciences“ abiejų mokymų kaina iš kitų KTU padalinių – 60 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 120 EUR.

Kviečiame registruotis iki gegužės 14 d.: http://tiny.lt/DAtA_STATA

Apie lektorių. Dr. Rimantas Rauleckas yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie duomenų analizės su Stata ir SPSS mokomosios medžiagos parengimo: www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA.

 

Gegužės 20-21 d., 2019

MAXQDA workshop with a focus on Discourse Analysis

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Dr. Christina Silver

Detali mokymų programa bus pateikta vėliau.

Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.).
Mokymai vyks anglų kalba. Nemokamos vietos numatytos KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto doktorantams ir tyrėjams. Kitiems dalyviams mokymų kaina 400 EUR.
Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.
Norintiems pasiruošti šiems mokymams – įgyti pažengusiųjų lygmenį, rekomenduojame dalyvauti dr. Vaido Morkevičiaus mokymuose „Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA“, kurie organizuojami gegužės 9-10 d.
Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.
Lektorė planuoja konsultuoti konkrečius vykdomus duomenų analizės projektus, tad stipriai rekomenduojame turėti pradėtus koduoti bei analizuoti savo tyrimų duomenis.
Kviečiame registruotis iki gegužės 18 d.: http://tiny.lt/DAtA_Discourse

Apie lektorę. Dr. Christina Silver daugiau nei 20 metų moko dirbti su įvairia kompiuterinės kokybinės duomenų analizės programine įranga (angl. Computer-assisted qualitative data analysis software, CAQDAS), įskaitant MAXQDA. Ji taip pat konsultuoja tyrėjų komandas, kaip įgyvendinti įvairių projektų analitines strategijas su pasirinkta programine įranga. Dr. Christina Silver įkūrė ir vadovauja QDA Services Ltd., kuri teikia įvairias su CAQDAS taikymu susijusias paslaugas. Ji yra vieno pagrindinių vadovėlių apie CAQDAS Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide bendraautorė (kartu su Ann Lewins). Taip pat 2017 m. kartu su Nicholas Woolf ji publikavo monografiją Qualitative Analysis using NVivo, the Five-Level QDA® method, kurioje pristatė originalią kokybinių duomenų analizės strategiją. Daugiau informacijos apie dr. Christina Silver žr. jos profilyje QDAS svetainėje.

 

Gegužės 27-28 d., 2019

Applications of Regression Analysis in Social Sciences

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Dr. Jose Echavarren

Detali mokymų programa bus pateikta vėliau.

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.).
Mokymai vyks anglų kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Mokymų dalyviams iš kitų KTU padalinių – 40 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 80 EUR.
Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.
 Norintiems pasiruošti šiems mokymams rekomenduojame dalyvauti dr. Rimanto Raulecko mokymuose „Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)“, kurie organizuojami gegužės 16-17 d.
Mokymų dalyviams, kurie dalyvaus dr. Jose Echavarren „Applications of Regression Analysis in Social Sciences“ ir dr. Rimanto Raulecko mokymuose „Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)“ abiejų mokymų kaina iš kitų KTU padalinių – 60 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 120 EUR.
Kviečiame registruotis iki gegužės 25 d.: http://bit.ly/DAtA_Regression

Apie lektorių. Dr. Jose M. Echavarren yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Navaros universitete (Ispanija). Jo daktaro disertacija 2007 m. sulaukė Ispanijos Sociologų ir politologų asociacijos apdovanojimo. Šiuo metu jis dirba dėstytoju Pablo de Olavide universitete (Ispanija), kur dėsto kiekybinius metodus. 2014 m. J. M. Echavarren buvo Jorko universiteto vizituojantis dėstytojas. Jo mokslinių tyrimų sritys yra aplinkosaugos sociologija ir kolektyvinė tapatybė. Naujausios mokslinės publikacijos yra išleistos žurnaluose Society & Natural Resources (JCR Q1) ir Nations and Nationalism (JCRQ3) bei du skyriai knygoje Political Power in Spain (Palgrave Editions).

 

 Birželio 11-13 d., 2019

Introduction to Social Network Analysis: The First Whys and Hows

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Monika Verbalytė

Šis kursas supažindins su socialinių tinklų duomenimis, jų savybėmis, pagrindiniais socialinių tinklų analizės terminais, šios analizės taikymo sritimis. Be to, šiuose mokymuose bus pristatoma programinė įranga, padedanti vizualizuoti ir analizuoti socialinių tinklų duomenis, taip pat atlikti kai kurias nesudėtingas analizės procedūras (nustatant atskirų dalyvių pozicijas tinkle ir viso tinklo savybes). Baigę mokymus dalyviai turėtų sugebėti suformuluoti tyrimo klausimą, į kurį galėtų atsakyti socialinių tinklų analizė, įvertinti, kokie duomenys yra tinkami socialinių tinklų analizei, pristatyti ir apibūdinti savo socialinį tinklą, pasirinkti tinkamus tinklo analizės būdus.

Detalesnė mokymų programa (žr. aprašą anglų kalba):

Birželio 11 d. (antradienį) 13:30 – 17:30
Birželio 12 d. (trečiadienį) 13:30 – 17:30
Birželio 13 d. (ketvirtadienį) 11:30 – 16:00

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.). Mokymai vyks anglų kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Mokymų dalyviams iš kitų KTU padalinių – 35 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 70 EUR. Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.
Kviečiame registruotis iki birželio 8 d.: http://bit.ly/DAtA_SNA

Apie lektorę. Monika Verbalytė studijavo politikos mokslus VU TSPMI ir Europos sociologiją Laisvajame Berlyno universitete. Šiuo metu ji yra doktorantūros studentė sociologijos katedroje Laisvajame Berlyno universitete ir mokslinė darbuotoja projekte „Europa kaip socialinis tinklas: Žmonių transnacionalinės sąveikos ir Europos integracija“ Magdeburgo universitete, Vokietijoje. Jau ketverius metus ji dirba su socialinių tinklų analize, šiuo metu vienu greičiausiai savo populiarumu augančiu ir besivystančiu metodu socialiniuose moksluose. Jos akademiniai interesai apima politinę emocijų ir Europos sociologiją, politinę komunikaciją, politines nuostatas ir elgesį bei diskurso analizę. Ji jau yra publikavusi tarptautinio lygio akademiniuose leidiniuose, pavyzdžiui, EJPR su straipsniu Europe as a Network of Transnational Attachment: Structure, Predictors, Cleavages (su Emanuel Deutschmann, Jan Delhey and Auke Aplowski, 2018).

18 balandžio d., 2019 10:00 - 13 birželio d., 2019 17:00

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas (A. Mickevičiaus g. 37)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku