Atvirasis mokslas Lietuvoje: dabartinė padėtis ir tolimesni žingsniai | Seminaras

Seminaras

Atvirasis mokslas yra vienas iš Europos Komisijos politikos prioritetų, sudarantis naujosios mokslo ir inovacijų finansavimo programos „Europos Horizontas“ pagrindą. Atvirasis mokslas remiasi idėja, kad įtraukdami suinteresuotas grupes į mokslo, inovacijų ir naujų žinių vystymą galime užtikrinti tvarius pokyčius visuomenėje. Atvirumas prisideda prie aukštesnės kokybės mokslinių tyrimų, tarpdisciplininio bei tarptautinio mokslininkų bendradarbiavimo (UNESCO, 2021). Pridėtinė vertė neapsiriboja vien mokslo bendruomene ar pačiais tyrėjais – atvirasis mokslas skatina piliečių pasitikėjimą mokslu bei sudaro sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui tarp verslo ir akademinės bendruomenės (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2021). Vis dėl to, Lietuvoje atvirojo mokslo problematika ir taikymas aptariami ribotai – trūksta tiek pačių mokslininkų iniciatyvos, tiek valstybinių institucijų dėmesio atvirumo principų įtvirtinimui mokslo veiklas reguliuojančiuose strateginiuose dokumentuose.

Seminaro metu bus pristatomi dr. Monikos Mačiulienės podoktorantūros stažuotės “Atvirojo mokslo taikymai žinių bendrakūrai” atliktos Kauno technologijos universitete (mokslinė vadovė dr. Eglė Butkevičienė) rezultatai bei rekomendacijos dėl atvirojo mokslo principų įtvirtinimo nacionalinėje mokslo ir inovacijų ekosistemoje.

Seminaro data ir laikas: Gruodžio 20 d. (antradienis) 11:00
Vieta: KTU, SHMMF, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
Seminaro trukmė: 90min.

Seminare kviečiami dalyvauti Lietuvos mokslo ir švietimo politikos formuotojai, mokslininkai bei piliečių mokslo entuziastai. Renginys nemokamas.

Parengta projekto „Atvirojo mokslo taikymas žinių bendrakūrai“ apimtyje (Finansavimo sutarties Nr. 09.3.3 -LMT-K-712-19-0057). Finansuojama iš Europos socialinio fondo pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą” veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.

20 gruodžio d., 2022 11:00 - 12:30

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, A. Mickevičiaus g. 37

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!