Atvira paskaita „Technologiniai sprendimai globaliai aplinkos krizei?“

Paskaita
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas kviečia visus fakulteto narius, studentus ir svečius, besidominčius politikos mokslais, į nemokamą atvirą paskaitą „Technologiniai sprendimai globaliai aplinkos krizei?“.
Pranešėjas – vyr. mokslo darbuotojas dr. Florian Rabitz (mokslo grupė „Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis“). Paskaitos metu dr. Florian Rabitz pristatys savo naują knygą „Transformacinės naujosios technologijos ir pasaulinis aplinkos valdymas“.
Paskaita vyks anglų kalba lapkričio 23 d. 16.00–17.30 val. KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, 213 aud.
Information in English:
The Faculty of Social Sciences, Humanities and Arts of Kaunas University of Technology invites all faculty members, students and guests interested in political science to a free open lecture: “Technological fixes for the global environmental crisis?”.
The speaker is Dr Florian Rabitz, chief researcher (Research Group “Civil Society and Sustainable Development”). During the lecture, Dr Florian Rabitz will present his new book “Transformative Novel Technologies and Global Environmental Governance”.
The lecture will be held in English on 23 of November from 16.00-17.30 in room 213.

23 lapkričio d. 16:00 - 17:30

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, 213 aud.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!