Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-03-0101

 

Spartūs technologiniai procesai, aukšti intelektinio išsilavinimo reikalavimai lemia kontraversišką šiandienos vaikų gyvenseną – intensyvią mokinių protinę veiklą ir mažiau judrią gyvenseną. Nustatyta, kad smegenų veiklos suaktyvinimui turi įtakos pakankamas fizinis aktyvumas, o tai daro įtaką aukštesniems mokymosi pasiekimams. Projekto tikslas – nustatyti pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas.

Studentas: Laura Kimantienė, antrosios pakopos nuolatinės studijų formos Edukologijos studijų programos I kurso studentė

Vadovas: doc. dr. Irina Klizienė

Projekto finansavimas:

Europos socialinio tyrimo duomenys analizuoti vykdant Lietuvos mokslo tarybos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ finansuotą studentų mokslinių tyrimų projektą „Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0101).


Projekto rezultatai:

Bus nustatytos mokinių fizinio aktyvumo mokykloje ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsajos. Mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu bus parengtos dvi mokslinės publikacijos tarptautiniame žurnale.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-01 - 2018-05-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
I. Klizienė

Trukmė:
2017 - 2018

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku