Europos institutas

Europos institutas, bendradarbiaudamas su kitais Universiteto padaliniais, šalies ir Europos universitetais bei šalies ir Europos Sąjungos institucijomis organizuoja, koordinuoja ir vykdo Europos gyvensenos bei eurointegracijos procesų ir galimų pasekmių kultūrinėje, socialinėje ir ekonominėje sferoje, ypač technologijų erdvėje ir gamyboje, tyrimus bei studijas.

Bendradarbiaujant su kitais Universiteto padaliniais, šalies ir Europos universitetais bei šalies ir Europos Sąjungos institucijomis:

– organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Europos gyvensenos bei eurointegracijos procesų ir galimų pasekmių kultūrinėje, socialinėje ir ekonominėje sferoje, ypač technologijų erdvėje ir gamyboje, tyrimus bei studijas;

– vykdyti Europos studijų bakalauro ir Europos integracijos studijų magistro programas, dalyvauti doktorantų rengime;

– Europos dokumentų centre kaupti ir skleisti Europos Sąjungos oficialiąją ir informacinę medžiagą;

– vykdyti su Europos integracijos procesais susijusią švietėjišką veiklą.

Kontaktai

Europos institutas

A. Mickevičiaus g. 37 – 201,
Kaunas
El. p. shmmf.ei@ktu.lt

 

 

Instituto veiklos kryptys

Europos studijos ir tyrimai

Tęsiamos Europos integracijos studijų programos

Projektas ,,Saugi Lietuva – Saugioje Europoje”.
Paskaitų ir diskusijų ciklas Lietuvos mokyklose, su moksleiviais disktuojant apie Europos Sąjungos ateitį, regiono saugumą bei jaunų žmonių įsitraukimą į aktyvų pilietinį gyvenimą.

Tarptautinė mokslinė konferencija: Future of European Union: Political, Economic and Social Challenges.
Jau 16-ą kartą KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Europos Institutas organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją Future of European Union: Political, Economic and Social Challenges. Balandžio 27 d. vyksiančios konferencijos tikslas yra suvesti akademikus bei visuomenininkus tam, kad būtų pristatyti naujausi mokslinių tyrimų rezultatai, įvyktų diskusija apie ES ateities rolę politiniais, ekonominiais ir socialiniais aspektais.

Europos instituto ir Europos Užsienio reikalų Tarybos bendradarbiavimas įgyvendinant projektą „Flexible Europe“.
Kauno Technologijos Universiteto Europos Instituto kartu su Europos Užsienio reikalų Tarybos organizuojamų apvalaus stalo debatų tikslas yra trejopas. Pirma, sudaryti galimybę ne tik Lietuvos, bet ir regiono šalių profesionalams ir ekspertams geriau susipažinti ir išdiskutuoti besiformuojantį Berlyno-Paryžiaus politinės minties konsensusą dėl “lanksčios” Europos Sąjungos tolimesnės raidos. Antra, pozicionuoti Lietuvą traukos vieta, kur vyksta svarbiausi ekononominės ir saugumo politikos debatai ES ateities klausimais. Trečia, sudaryti galimybes labiau informuotai ir kompetetingai diskusijai mūsų šalyje tarp atskirų interesų grupių ir profesionalų apie Lietuvos nacionalinius interesus ir institucines, bendradarbiavimo su kitomis ES šalimis formas, sprendžiant aktualius darnios ekonominės raidos, išorinio saugumo, migracijos ir kt. klausimus. Tęsiant jau įvykusius debatus 2017 m. lapkričio mėnesį, planuojamos dvi tarptautinės konferencijos Vilniuje, akcentuojant ekonominės valdysenos bei gynybos temas.

Lietuvos ir ES strateginių iššūkių svarstymas bei rekomendacijų rengimas ir pristatymas

Tarpdisciplininiai demografijos tyrimai.
KTU Europos institutas, kartu su demografijos tyrėjais, ekonomistais, akademiniais bei visuomeniniais partneriais toliau tęsia Lietuvos demografinės situacijos analizę. 2017 m. įvyko trys apskritojo stalo diskusijos su ekspertais rengiant rekomendacijas demografijos problemoms spręsti. Gruodžio mėnesį įvyko KTU Europos instituto Vilniuje organizuota vieša diskusija „Kaip susigrąžinti 3 milijonus?“, kurioje susirinko ir sprendimų ieškojo įvairių sričių specialistai. Š.m. kovo mėnesį pristatyti 5 sprendimai Lietuvos demografinės sitacijos gerinimui, parengti KTU Europos instituto bei partnerių.
Tyrimų pagrindu paruoštos Lietuvos demografinių iššūkių sprendimo rekomendacijos. 

Tarptautinės konferencijos.
Dalyvavimas tarptautinėse konferencijos, edukaciniuose ir tyrimų renginiuose ES vidaus, o taip pat užsienio saugumo ir gynybos politikos, transatlantinių santykių klausimais.

„20 metų po „Nidos iniciatyvų“: kas toliau?“

Pažymint dvidešimt metų, praėjusių nuo 1998 metais Lietuvos ir Rusijos Federacijos pradėtų „Nidos iniciatyvų“, kuriomis siekta įtraukti Kaliningrado sritį į regioninio bendradarbiavimo projektus, Kauno technologijos universiteto Europos institutas, kartu su Konrado Adenauerio fondu bei Baltijos jūros valstybių taryba 2018 m. spalio 4-6 dienomis surengė apskritojo stalo diskusiją „Nidos iniciatyvoms 20: kas toliau?“

Renginyje dalyvavo trys dešimtys ekspertų iš Lietuvos, Vakarų valstybių ir Rusijos Federacijos. Diskusijose aptarti dabartiniai Vakarų ir Rusijos santykiai, jų perspektyvos, ypač regioniniame ir subregioniniame lygiuose.

Čia galite susipažinti su Apskritojo stalo diskusijos ataskaita. Diskusijos vyko pagal Chatham House taisykles, taigi atkreiptinas dėmesys, jog ataskaitoje pateiktos tezės nėra prisikiriamos konkretiems jos dalyviams.

Viena šios Konferencijos dalių – akademinė diskusija, vykusi Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kurios įrašas prieinamas KTU Europos instituto Facebook puslapyje.

Mokslinis žurnalas.
Europos institutas leidžia mokslinį žurnalą “European integration studies”. Leidinys skirtas Europos integracijos procesų problemoms spręsti bei aktualijoms nagrinėti. Žurnalą sudaro trys dalys – socialinė Europos evoliucija, Europos Sąjungos ekonomika ir Europos integracijos vadybos aspektai. Leidinyje skelbiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų mokslininkų ir užsienio šalių mokslininkų darbai. Mokslo žurnale taip pat spausdiname vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijas. Mokslo žurnalas referuojamas EBSCO (Business Source Complete) ir EBSCO (Central &Eastern European Academic Source Database Coverage List) bazėse.

 

Instituto darbuotojai

Ringailė Kuokštytė
Direktorė ringaile.kuokstyte@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-201, Kaunas
Rasa Kasperienė
Projektų vadovė rasa.kasperiene@ktu.lt A. Mickevičiaus g. 37-201, Kaunas
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku